Lankytojams

Atgal

„Tegul sklinda tautoje Vlado Pūtvio idėjos“

Virtuali paroda, skirta Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-osioms gimimo metinėms

2023 m. spalio 6 d. sukako 150 metų, kai Rygoje, dvarininkų Rapolo Putvinskio ir Idalijos Broel-Pliaterytės šeimoje gimė Vladas Putvinskis-Pūtvis (1873–1929). Ši asmenybė paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje – kaip visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys, žuvininkystės vystytojas, rašytojas, Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjas ir vadas. Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomas didžiulis Putvinskių šeimos archyvas – UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro dalis. 2023 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje buvo parengtos dvi parodos iš šio archyvo. Viena iš jų iki 2024 m. balandžio 21 d. eksponuojama Venclauskių namuose-muziejuje, kita – keliauja po įvairias Lietuvos vietoves. Šios parodos suteikia galimybes susipažinti su Putvinskių šeimos archyvu. Beveik penkiasdešimt metų slėptas po žeme, išlikęs, atrodytų, neįmanomomis sąlygomis archyvas šiandien tarsi simbolizuoja atminties galią. 1940–1944 m. šį archyvą Putvinskių šeimos nariai slėpė su viltimi, kad jis bus išsaugotas vėl atgimusiai nepriklausomai Lietuvai. Prie archyvo pridedamoje knygoje V. Putvinskio-Pūtvio dukra Sofija 1944 m. įrašė: „Kai vėl atgis Nepriklausoma, brangus broli lietuvi, kurs surasi šiuos suslėptus dokumentus, panaudok juos, kad išpopuliarintum Tautoje Vlado Pūtvio idėjas.“

Viltys išsipildė – Lietuva atgimė, archyvas buvo surastas, o jame slėpti V. Putvinskio-Pūtvio rankraščiai šiandien ne tik skleidžia jo idėjas ir perteikia anuometės epochos vertybes, bet ir kalba apie nepriklausomą Lietuvą ir ją kūrusius žmones. Laiko, drėgmės, aplinkos sąlygų išblukintos, pažeistos, tačiau išlikusios vertybės tik sustiprina įspūdį apie trapią, o kartu ir nesunaikinamą atmintį. Paradoksalu, bet neryškūs, apnykę dokumentų, fotografijų vaizdai tapo dar įtaigesni, gilesni, daugiasluoksniai, įtraukiantys į egzistencinius apmąstymus. Vertybės, padengtos istorijos patinos sluoksniu, šiandieną įgavo meno kūrinių, kurių bendraautoriai yra žmogus, istorija, gamta ir laikas, – išraišką ir jėgą.

Rėmėja Lietuvos kultūros taryba

Kelyje į nepriklausomą Lietuvą. Vlado Putvinskio-Pūtvio veikla lietuvių tautiniame atgimime

Vladas Putvinskis-Pūtvis – Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjas ir ideologas

Šilo Pavėžupio ir Graužikų dvarai – Putvinskių šeimos ūkiai

Vlado Putvinskio-Pūtvio šeima

Putviskių šeimos
gyvenimo akimirkos