Rėmimas1,2 PROCENTO PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUZIEJUI

Skirkite 1,2 proc. pajamų mokesčio Šiaulių „Aušros" muziejui ir taip paremkite jo veiklą.

Pildymo tvarką ir taisykles rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje.

Šiaulių „Aušros" muziejus yra biudžetinė įstaiga ir pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą. Paramos gavėjo kodas – 190757036. Dėl paramos skyrimo muziejui prašome teirautis tel. (8 41) 52 69 33.

Iš anksto dėkojame už paramą.

DOVANOTOS VERTYBĖS TAMPA MUZIEJAUS EKSPONATAIS

Šiaulių „Aušros" muziejus kaupia eksponatus ir informaciją, atspindinčius Šiaurės Lietuvos istoriją ir kultūrą, Lietuvos fotografijos, dviračių bei garso ir vaizdo technikos istoriją.

Muziejus mielai priima iš gyventojų ar organizacijų jo profilį atitinkančius daiktus. Norinčius padovanoti muziejinių vertybių prašome kreiptis telefonu (8 41) 52 43 90, el. paštu info@ausrosmuziejus.lt ar atvykti į „Aušros" muziejaus administraciją (Vilniaus g. 74, Šiauliai).

Šiaulių „Aušros" muziejuje kaupiami šie pagrindiniai rinkiniai:

archeologijos (gyvenviečių, laidojimo paminklų bei atsitiktiniai radiniai);
istorijos (daiktai, baldai, spaudiniai, dokumentai, numizmatika, bonistika, ginklai);
etnografijos (namų apyvokos, buities bei ritualiniai daiktai, žemės ūkio ir amatininkų įrankiai, tekstilė);
dailės (tapyba, grafika, profesionalioji ir liaudies skulptūra, taikomoji dekoratyvinė dailė, tautodailininkų memorialinis palikimas ir kt.);
fotografijos (meninės ir senosios fotografijos, negatyvai, fotografijos gamybos priemonės, kino technika, spaudiniai fotografijos tema, dokumentai, daiktai, ir kt.);
dviračių (dviratės transporto priemonės, dviračių detalės, aksesuarai, fotografijos, spaudiniai dviračių tema);
garso ir vaizdo technikos (radijo ir televizijos aparatai, detalės, buities ir kita technika, daiktai, spaudiniai, dokumentai, susiję su radijo ir televizijos technika).

ATKURKIME SENUOSIUS ŠIAULIUS DRAUGE!

Šiaulių senamiestis – beveik nevartojama sąvoka. Bet jis čia – tos pačios gatvės, namai, kur po tinko sluoksniais slepiasi autentiško mūro sienos, kuriose kadaise virusio gyvenimo ženklai – reklamų užrašai, elektros instaliacijos likučiai, užmūryti įėjimai į kažkada jaukius uždarus senuosius kiemelius, skliautuoti rūsiai, užversti šimtmečių laužu, seni rakandai, netgi ginklai, užsigulėję palėpių perdangose ir kantriai saugantys savąsias paslaptis. Kai viso to nematai – tai tarsi ir neegzistuoja. Mes ir mūsų nepažintas miestas gyvename skirtinguose laiko ir erdvės matmenyse. Šiaulių senamiestis daugumai iš mūsų – neatrastas, nesuvoktas, neįvertintas. Mes kviečiame jį pažinti!

Šiaulių „Aušros" muziejaus iniciatyva ir rūpesčiu kuriamas istorinio Šiaulių senamiesčio maketas. XIX a. pabaigos–XX a. pradžios miesto miniatiūrą kuria buvęs šiaulietis dailininkas Saulius Kruopis. Net ir 160 kartų sumažinta miesto centrinė dalis makete užims 9 kv. m. Aukščiausias pastatas – Šiaulių katedra – 40 cm aukščio. Prityrusio kūrėjo rankos kruopščiai atkuria net mažiausias senojo miesto architektūros detales – makete atgimsta spalvingi miesto pastatai su languose spingsinčiomis jaukių namų šviesomis, langinėmis, durimis, reklaminėmis iškabomis ar užrašais ant fasadų. Akmenimis grįstas gatves raizgo elektros ir telegrafo linijos, čia pat žaliuoja medžiai, gatvėse sustingusios skubančių praeivių figūros, karietos, į miestą užklydę reti automobiliai.

Pirmasis Šiaulių senamiesčio maketo fragmentas buvo pristatytas 2011 m. gruodžio mėn. Chaimo Frenkelio viloje minint Šiaulių miesto savivaldos 220-ies metų sukaktį. Dabar maketas vis pildomas naujais pastatais, o 2014 m. šiauliečiai ir miesto svečiai jau galės džiaugtis visiškai atkurtu Šiaulių senamiesčiu. Baigtas maketas bus perkeltas į nuolatinės ekspozicijos vietą – Venclauskių namus.

Iki džiugios akimirkos, kai šiauliečiai pirmieji Lietuvoje turės visą savojo senamiesčio maketą, dar laukia didžiulis darbas: senųjų miesto vaizdų paieška, tyrinėjimai ir maketo kūrimas. Šis darbas sunkiai įveikiamas be buvusių ir esamų šiauliečių paramos. Todėl kreipiamės į Jus ir kviečiame statyti senuosius Šiaulius drauge!

Mums nepaprastai brangi Jūsų parama ir pagalba. Tai gali būti senojo miesto nuotraukos ar atvirukai, sugulę į Jūsų senelių albumus, kažkada girdėti senolių pasakojimai ir prisiminimai apie senuosius miesto namus ir jų gyventojus, patarimai ar specialios kompetencijos reikalaujančios paslaugos.

Atvirukus, nuotraukas ir kitą medžiagą prašome atnešti į Šiaulių „Aušros" muziejų (Vytauto g. 89) Fotografijos skyriaus muziejininkei Jovitai Vilimaitienei, tel. 8 41 52 43 93, el. paštas j.vilimaitiene@ausrosmuziejus.lt.

Bendrą informaciją apie Šiaulių senamiesčio maketą teikia Šiaulių „Aušros" muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus kultūrinių renginių koordinatorė Edita Smindriūnaitė, tel. 8 41 43 36 80, el. paštas e.smindriunaite@ausrosmuziejus.lt.
Mes pasidarysime Jūsų pateiktos medžiagos kopijas, o originalus grąžinsime. Jeigu nuspręsite padovanoti medžiagą muziejui – būsime labai dėkingi.

Šiaulių maketo kūrimo projektas reikalauja ne tik didelių intelektinių, bet ir finansinių išteklių. Todėl kreipiamės į Jus prašydami finansiškai paremti maketo kūrimą. Jūsų parama mus pasieks adresu: Šiaulių „Aušros" muziejus, Vytauto g. 89, Šiauliai, speciali sąskaita Šiaulių senamiesčio maketo sukūrimui: LT 50 7300 0100 0240 7569, AB „Swedbank".

Daugiau informacijos:http://www.etaplius.lt/Kultura/Vietoj-neislikusio-senamiescio-maketas
http://www.youtube.com/watch?v=hLoWIpw-qxw

Visų Šiaulių senamiesčio maketo kūrėjų vardai bus įamžinti maketo ekspozicijoje, o Šiaulių „Aušros“ muziejus už Jūsų nuoširdžią pagalbą atsidėkos prasmingomis atminimo dovanomis.