Lankytojams

Šiaulių savanorių dokumentacija

1991 m. sausio įvykiai paspartino ir Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos kūrimąsi – 1991-01-17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymas. Galerijoje rodomi Šiaulių savanorių pirmosios kuopos vado Antano Kliunkos perduoti dokumentai, liudijantys apie Savanorių Šiaulių kuopos formavimąsi. Šiaulių kuopos savanoriai buvo aktyvūs Lietuvos parlamento, Vilniaus televizijos bokšto ir kitų objektų gynėjai. Daugelis jų  buvo apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliais.