Padaliniai

Architektų g. 73, LT-78170 Šiauliai
Atgal

Žaliūkių malūnininko sodyba-muziejus

Žaliūkių malūnininko sodyba-muziejus – etnokultūros, tradicinių papročių ir veiklos bei pramogų erdvė, supama šiuolaikinio miesto. Lankytojai čia gali išvysti atkurtą malūnininko trobą su etnografine ekspozicija ir restauruotą vienintelį Šiauliuose išlikusį XIX a. antrosios pusės Lietuvos tradicinės medinės architektūros statinį su autentiška grūdų malimo įranga – Žaliūkių vėjo malūną.

2022 m. sodybą papildė atstatytas svirnas, perkeltas iš Medginų kaimo (Joniškio r.), 2023 m. jame įrengta etnografijos eksponatų atvirų saugyklų ekspozicija, pristatanti Šiaurės ir Vidurio Lietuvos  XIX a. pab. –XX a. pirmos pusės kaimo gyvenamąją aplinką – buities ir namų apyvokos daiktus, darbo įrankius, padargus ir kt.

Ištisus metus sodyboje vyksta kasdienis malūnininko šeimos gyvenimas, malami grūdai, kepama duona, vedamos įvairios edukacijos ir ekskursijos. Kasdienybę paįvairina kartu su miesto bendruomene švenčiamos kalendorinės lietuvių liaudies šventės: Užgavėnės, Atvelykis, Kupolinės, Žolinė, Rudens lygiadienis. Sodyba pritaikyta pažintiniam ir kultūriniam turizmui: lankytojų patogumui sutvarkyta teritorija, įrengta vaikų žaidimo ir automobilių stovėjimo aikštelės. Lankytojai, turintys judėjimo negalią, gali patekti į malūnininko namą. Pritaikytas WC.

ŽALIŪKIŲ MALŪNO EKSPOZICIJĄ GALITE IŠVYSTI VAIZDO ĮRAŠE ČIA.

 
  Architektų g. 73, Šiauliai.  (8 41) 21 11 98   Sekite mus facebooke.

 
 Malūnininko namas
     pritaikytas neįgaliesiems.DARBO LAIKAS

II–V 10–18 val.
VI, VII 11–17 val.

KAINOS
Bilietas – 4 Eur, su nuolaida – 2 Eur.
Ekskursija su gidu (iki 30 žmonių) – 20 Eur, nuolaida netaikoma.*
Ekskursija su malūnininku ir duonos degustacija (iki 30 žmonių) – 30 Eur, nuolaida netaikoma.*
Ekskursija su e.gidu (lietuvių, anglų, gestų k.) – nemokama.
Vestuvių ceremonija Žaliūkių malūnininko sodybos troboje (iki 2 val.) – 200 Eur.
Vestuvių ceremonija Žaliūkių malūnininko sodybos teritorijoje – 100 Eur.

* – Užsisakant ekskursijas taip pat reikia įsigyti lankymo bilietą.

Vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir kitų asmeninių švenčių 2 valandų profesionalios fotosesijos kaina:
Žaliūkių malūnininko troboje ir sodybos teritorijoje (iki 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
Žaliūkių malūnininko troboje ir sodybos teritorijoje (virš 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 60 Eur, be registracijos – 100 Eur.
Žaliūkių malūnininko sodybos teritorijoje (neribotas asmenų skaičius) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.

Registracija Žaliūkų malūnininko sodyboje
– (8 41) 21 11 98.

Už profesionalias fotosesijas galimas atsiskaitymas ir pavedimu, pervedant visą fotosesijos sumą tiesiogiai į muziejaus sąskaitą:
Šiaulių „Aušros“ muziejus, Swedbank sąskaita LT36 7300 0100 0240 7530 ir būtinai nurodyti „ Už Fotosesiją, fotosesijos vietą, fotosesijos datą  Ir užsakovo Vardo raidę, Pavardę“.  Pvz.: Fotosesija, Ch. Fr. Vila, 2020-08-15, V., Pavardė.


Edukacijos >>>


Šeimos kortelės turėtojams, pateikus Šeimos kortelę, taikoma 50 proc. nuolaida muziejaus lankymui, 20 proc. – edukacijoms, ekskursijoms ir muziejaus organizuotiems renginiams.


NUOLAIDOS

1. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-985, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:

1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;
1.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
1.3. asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis;
1.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
1.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
1.6. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
1.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
1.8. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

2. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.2, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:

2.1. kinematografininkų, dailininkų, fotomenininkų sąjungų nariams;
2.2. Šiaulių „Aušros" muziejaus bičiulių klubo nariams.

3. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-985, leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:

3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;
3.2. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;
3.3. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
3.4. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
3.5. Lietuvos muziejų darbuotojams;
3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;
3.7. visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

4. 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.2leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:

4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojams;
4.2. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Istorijos srities studijų komiteto ir Menų studijų komiteto kuruojamų studijų programų studentams ir dėstytojams, vedantiems paskaitas Šiaulių „Aušros" muziejaus padaliniuose (Chaimo Frenkelio vila, Žaliūkių malūnininko sodyba, Fotografijos, Dviračių, Šiaulių istorijos, Radijo ir televizijos muziejai);
4.3. Edukacinių muziejaus būrelių nariams (tame padalinyje, kurio būrelį lanko).

Pastaba:  nuolaidas taikyti tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, išskyrus 3.1 ir 3.7 papunkčiuose nurodytai lankytojų grupei.