Lankytojams

Šiauliečių fotoreportažai iš sostinės Vilniaus gynybos

1991 m. sausio įvykių dienomis daug šiauliečių vyko į sostinę Vilnių saugoti svarbiausių valstybės objektų, tarp jų buvo ir šiauliečių fotografų, įamžinusių lemtingus istorinius įvykius. Galerijoje pateikiami šiauliečių fotografų Jono Tamulio, Vaidoto Kisielio (Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinys) ir Rolando Parafinavičiaus (asmeninė autoriaus kolekcija) fotoreportažai iš tuometinių įvykių Vilniuje.

Barikados Vilniuje.
Algirdo Kulikausko filmuotas reportažas po 1991 m. Sausio 13-osios įvykių Vilniuje.
Asmeninis autoriaus archyvas.
Filmuota Vilniuje praėjus keletai dienų po sausio 13-osios. Fiksuotos barikados, šiauliečiai, budintys prie Radijo ir televizijos komiteto Konarskio gatvėje.