Lankytojams

Odos ir avalynės kombinatas „Elnias“

1940 m. „Bato" ir Ch. Frenkelio odų fabrikai buvo nacionalizuoti. „Bato" fabriko vadovu tapo komisaras Lurjė. Ch. Frenkelio odų fabrikas reorganizuotas į fabriką Nr. 5. Jis buvo priskirtas Odos trestui, įsteigtam vadovauti odų pramonei. Pokario metais fabrikas Nr. 5 pavadintas „Elnio" vardu, senuoju pavadinimu veikė ir „Bato" fabrikas. Per Antrąjį pasaulinį karą abiejų fabrikų pastatai buvo smarkiai apgriauti, tačiau daugelis senųjų pastatų išliko. 1944 m. rudenį prasidėjo atstatymo darbai.

Praėjus frontui, iš kai kurių cechų, pavyzdžiui, mirkymo-rauginimo ir klijų virimo skyrių visai nieko neliko, buvo visiškai sugriautas ir „Bato" fabriko pastatas. Pirmiausia buvo atstatytas medinis mirkymo-rauginimo cechas. Metų pabaigoje išleista pirmoji produkcija. Iki gruodžio mėn. pradėjo veikti chromo apdirbimo, žievės malimo skyriai, kalvė, o vėliau ir kailių apdirbimo skyrius (1–4 nuotr. galerijoje).

„Elnio" gamykla buvo pagrindinė žaliavos tiekėja pokariu atkurtam „Bato" fabrikui. 1946 m. kovo mėn. sujungus odos ir avalynės fabrikus, įkurtas odos ir avalynės kombinatas „Elnias" – stambiausia pokario Šiaulių įmonė. 1953 m. jame dirbo 2 320 žmonių. Kombinatas buvo plečiamas, didinamas gaminių asortimentas, tačiau iškildavo daug problemų dėl jų kokybės, brokuota produkcija buvo grąžinama, kombinatas sulaukdavo nemažai pretenzijų dėl blogos apdailos ir nepaklausių fasonų.

1953 m. buvo pradėta masinė kerzinių batų gamyba. Per metus jų buvo pasiūta 100 000 porų, imta gaminti ir vasarinius vyriškus sandalus odiniais padais.

1955 m. „Elnio" kombinate atidaryti nauji cechai, pradėjo veikti naujas avalynės gamybos konvejeris ir valymo įrenginiai. 1965 m. užbaigta kietų odų gamyklos rekonstrukcija. Nors „Elnio" kombinatas ir toliau dirbo nuostolingai, per visą sovietinį laikotarpį buvo viena iš didžiausių Šiaulių įmonių (5–17 nuotr. galerijoje).

1992 m. rugpjūčio mėn. odos ir avalynės susivienijimas „Elnias" buvo privatizuotas, 1996 m. pabaigoje paskelbtas jo bankrotas, 1998 m. fabrikas uždarytas.