Padaliniai

Vytauto g. 89, LT-77155 Šiauliai

Ekspozicija

Vykdant projektą „Venclauskių namų restauravimas ir pritaikymas daugiafunkcei muziejinei veiklai“ ekspozicija yra dar ruošiama.
Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. www.esinvesticijos.lt


INFORMACIJA PILDOMA.