Padaliniai

Vytauto g. 89, LT-77155 Šiauliai
Atgal

Venclauskių namai-muziejus

Venclauskių namai-muziejus – daugiafunkcinis istorijos, kultūros pažinimo centras, bendravimo ir laisvalaikio erdvė Šiauliuose. Šis pastatas – išskirtinis tarpukario Lietuvos istorizmo architektūros prabangus gyvenamasis namas, projektuotas Karolio Reisono, pastatytas 1926 m.

Pastate išlikę ir įspūdingi tarpukariniai sienų dekorai, skirtingi kiekviename kambaryje. Tai turtinga art nouveau, tautinio stiliaus trafaretinė tapyba, kuri retai sutinkama Lietuvoje. 2019 m. restauruotame kultūros paveldo objekte pristatomos istorinės parodos, organizuojami renginiai ir edukacijos, veikia atvira skaitykla. Lankytojų laukia ir lauko erdvė – Našlaičių sodas, kuriame mažieji gali pramogauti vaikų žaidimo aikštelėje, vyresnieji – tiesiog pailsėti, pabendrauti ar įsitraukti į įvairias edukacines, pramogines veiklas.

1991 m. Gražbylė ir Danutė Venclauskaitės namus dovanojo Šiaulių „Aušros“ muziejui, iškėlusios sąlygą, kad pastatas visada bus atviras visuomenei ir jame veiks muziejus. Jų tėvų namai laukia visų, norinčių pažinti ir kurti Šiaulių miesto istoriją. Muziejaus lankytojams, turintiems judėjimo negalią, įrengtas pandusas, liftas ir WC.

Projektas „Venclauskių namų restauravimas ir pritaikymas daugiafunkcei muziejinei veiklai“ finansuotas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
www.esinvesticijos.lt

 Vytauto g. 89, Šiauliai.  (8 41) 52 43 97   Sekite mus facebooke.  Pritaikyta neįgaliesiems.


DARBO LAIKAS

II, III, IV, V 10–18 val.,
VI, VII 11–17 val.

KAINOS

Bilietas – 5 Eur, su nuolaida – 2,50 Eur.
Ekskursija su gidu (iki 30 žmonių) – 20 Eur (nuolaidos netaikomos).*

* – Užsisakant ekskursijas taip pat reikia įsigyti lankymo bilietą.

SODO LANKYMAS – nemokamas.
Vestuvių ceremonija Venclauskių namuose-muziejuje (iki 2 val.) – 200 Eur.
Vestuvių ceremonija Venclauskių namų-muziejaus Našlaičių sode (iki 2 val.) 
– 100 Eur.
Vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir kitų asmeninių švenčių 2 valandų profesionalios fotosesijos kaina:
Venclauskių namuose ir parke (iki 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
Venclauskių namuose ir parke (virš 15 asmenų)  užsiregistravus iš anksto – 60 Eur, be registracijos – 100 Eur.
Venclauskių namų parke (neribotas asmenų skaičius) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur. 

Registracija Venclauskių namuose –  (841) 52 43 92 arba (841) 52 43 97 

Edukacijos >>>
Už profesionalias fotosesijas galimas atsiskaitymas ir pavedimu, pervedant visą fotosesijos sumą tiesiogiai į muziejaus sąskaitą:
Šiaulių „Aušros“ muziejus, Swedbank sąskaita LT36 7300 0100 0240 7530 ir būtinai nurodyti „ Už Fotosesiją, fotosesijos vietą, fotosesijos datą  Ir užsakovo Vardo raidę, Pavardę“.  Pvz.: Fotosesija, Ch. Fr. Vila, 2020-08-15, V., Pavardė.

Šeimos kortelės turėtojams, pateikus Šeimos kortelę, taikoma 50 proc. nuolaida muziejaus lankymui, 20 proc. – edukacijoms, ekskursijoms ir muziejaus organizuotiems renginiams.

NUOLAIDOS
1. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-985, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:
1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;
1.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
1.3. asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis;
1.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
1.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
1.6. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
1.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
1.8. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.
2. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.2, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:
2.1. kinematografininkų, dailininkų, fotomenininkų sąjungų nariams;
2.2. Šiaulių „Aušros" muziejaus bičiulių klubo nariams.
3. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-985, leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:
3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;
3.2. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;
3.3. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
3.4. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
3.5. Lietuvos muziejų darbuotojams;
3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;
3.7. visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

4. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.2, leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:
4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojams;
4.2. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Istorijos srities studijų komiteto ir Menų studijų komiteto kuruojamų studijų programų studentams ir dėstytojams, vedantiems paskaitas Šiaulių „Aušros" muziejaus padaliniuose (Chaimo Frenkelio vila, Žaliūkių malūnininko sodyba, Fotografijos, Dviračių, Radijo ir televizijos muziejai, ŠAM Edukacijos centras);
4.3. Edukacinių muziejaus būrelių nariams (tame padalinyje, kurio būrelį lanko).
Pastaba: nuolaidas taikyti tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, išskyrus 3.1 ir 3.7 papunkčiuose nurodytai lankytojų grupei.