Padaliniai

Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai
Atgal

Chaimo Frenkelio vila


Restauruota vila su parku ir jį puošiančiu fontanu – išskirtinė Šiaulių erdvė. Tai unikalus, vienas iš nedaugelio Lietuvoje XX a. pr. moderno architektūros (secesijos, jugendo) statinių, kurio fasade susipina įvairių stilių elementai, autentiškas interjeras žavi išlikusia medžio apdaila, puošniais lipdiniais, įspūdingų freskų fragmentais. Vilos ekspozicijose pristatoma Lietuvos provincijos dvarų ir tarpukario Šiaulių miesto kultūra, žydų paveldas. Viloje vyksta parodos, koncertai, kino ir muzikos festivaliai, kiti renginiai. Lankytojams atviras moderno stiliaus parkas. Parke – nemokama automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė.

Adresas: Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai

 

  Neįgaliesiems, turintiems judėjimo negalią, pritaikytas pirmas Chaimo Frenkelio vilos aukštas. Įrengtas keltuvas, WC.DARBO LAIKAS

VILOS DARBO LAIKAS

II 10–18 val., III 10–19 val.

IV–V 10–18 val., VI–VII 11–17 val.

NEMOKAMAS PARKO LANKYMAS

I–VII 10.00–22.00 val.

Chaimo Frenkelio vilos rožyno lankymo taisyklės

KAINOS

Bilietas – 3 Eur
Ekskursija su gidu (iki 30 žmonių) – 11 Eur
Ekskursija su audiogidu (lietuvių, rusų, anglų k.) ir e-gidu (lietuvių, anglų, gestų k.) – nemokama
Fotografavimas ir filmavimas asmeninėms šventėms (1 asmeniui) – 5,50 Eur
Vestuvių ceremonija Chaimo Frenkelio viloje (iki 2 val.) – 144 Eur
Vestuvių ceremonija Chaimo Frenkelio vilos parke – 100 Eur
Edukacija „Košerinio maisto paslaptys“ – 12 Eur. Kaina II–V po 17 val., VI po 16 val. – 14 Eur. Nuolaidos netaikomos. ŠIUO METU EDUKACIJA NEVYKSTA!
Edukacija „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“ – moksleiviams – 2 Eur, suaugusiesiems – 4 Eur
Edukacija „Batai mano...“ – moksleiviams – 1,50 Eur
Edukacija „Raktų pakabukas“ – moksleiviams – 2 Eur, suaugusiesiems – 4 Eur
Edukacija „Apyrankės“ – moksleiviams – 2,50 Eur, suaugusiesiems – 5 Eur
Edukacija „Gyvūnas-totemas“ – moksleiviams – 2,50 Eur, suaugusiesiems – 5 Eur
Edukacija „Kaklo pakabutis“ – moksleiviams – 2 Eur, suaugusiesiems – 4 Eur 

ŠAM kainoraštis

DVIRAČIŲ NUOMA

Dviračius nuomojame nuo balandžio mėn. pr. iki rugsėjo mėn. pab.
Pirma val. – nemokama.
Įsigijus muziejaus lankymo bilietą, papildoma 1 val. – nemokama.
Nuo 2 val. – už kiekvieną valandą po 1 Eur.
Para – 12 Eur.

Daugiau informacijos – dviračių nuomos taisyklės.pdf

NUOLAIDOS

1. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-985, 2018-12-20, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:

1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;
1.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
1.3. asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;
1.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
1.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
1.6. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
1.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
1.8. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

2. Remiantis ŠAM direktoriaus įsakymu Nr. 2, 2019-01-03, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:
2.1. kinematografininkų, dailininkų, fotomenininkų sąjungų nariams;
2.2. Šiaulių „Aušros" muziejaus bičiulių klubo nariams.

3. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-985, 2018-12-20, leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:

3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;
3.2. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;
3.3. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
3.4. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
3.5. Lietuvos muziejų darbuotojams;
3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;
3.7. visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

4. Remiantis ŠAM direktoriaus įsakymu Nr. 2, 2019-01-03, leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:

4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojams;
4.2. Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Istorijos ir filosofijos katedros ir Menų katedros studentams ir dėstytojams, vedantiems paskaitas Šiaulių „Aušros" muziejaus padaliniuose (Chaimo Frenkelio vila, Žaliūkių malūnininko sodyba, Fotografijos, Dviračių, Radijo ir televizijos muziejai, ŠAM Edukacijos centras);
4.3. Edukacinių muziejaus būrelių nariams (tame padalinyje, kurio būrelį lanko).

Pastaba:  nuolaidas taikyti tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, išskyrus 3.1 ir 3.7. papunkčiuose nurodytai lankytojų grupei.