Lankytojams

1991 m. sausio mėn. išleisti spaudos numeriai, plakatai

Įdomūs ir informatyvūs Sausio 13-osios liudijimai – 1991 m. sausio mėn. spaudos numeriai, kuriuose aprašyta sovietų agresija Vilniuje, Kaune, Šiauliuose.
Susivieniję leidėjai bendromis pastangomis išleido ir keletą specialiųjų laikraščių numerių. Minėtini specialieji laikraščiai: „Laisva Lietuva“ 1991-01-12 d. Nr. 1, kurį išleido laikraščių „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Vakarinės naujienos“, „Tiesa“, „Atgimimas“, „Gimtasis kraštas“, „Echo Litvy“, „Golos Litvy“, „Kurier Wilenski“, „Literatūra ir menas“, „Mažoji Lietuva“ redakcijos; specialusis „Šiaulių laikraštis“ 1991-01-13 d. Nr. 1, kurio leidėjais buvo dienraščiai „Šiaulių kraštas“ ir „Šiaulių naujienos“.
Pristatomi 1991 m. sausio 13-ajai skirti plakatai, kuriuos sukūrė dailininkė Birutė Grakauskienė, išleido „Vilties“ spaustuvė Vilniuje.