Lankytojams

Atgal

Bilietų kainos

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. galioja šios kainos:
 • Chaimo Frenkelio viloje – 5 Eur.
 • Ekskursija su gidu – 20 Eur, nuolaidos netaikomos.
 • Vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir kitų asmeninių švenčių 2 valandų profesionalios fotosesijos kaina:
  *Chaimo Frenkelio viloje ir parke (iki 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
  *Chaimo Frenkelio viloje ir parke (virš 15 asmenų)  užsiregistravus iš anksto – 60 Eur, be registracijos – 100 Eur.
  *Chaimo Frenkelio vilos parke (neribotas asmenų skaičius) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
  Registracija tel. (8 41) 52 43 89.
 • Dviračių muziejuje – 5 Eur.
 • Ekskursija su gidu – 20 Eur, nuolaidos netaikomos.
 • Ekskursija su audiogidu (lietuvių, rusų, anglų k.) ir e-gidu (lietuvių, anglų, gestų k.) – nemokama.
 • Fotografijos muziejuje – 5 Eur.
 • Fotografijos muziejaus terasoje – 1 Eur.
 • Ekskursija su gidu – 20 Eur, nuolaidos netaikomos.
 • Vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir kitų asmeninių švenčių 2 valandų profesionalios fotosesijos kaina:
  *Fotografijos muziejuje ir stogo terasoje (iki 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
  *Fotografijos muziejuje ir stogo terasoje (virš 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 60 Eur, be registracijos – 100 Eur.
  *Fotografijos muziejaus stogo terasoje (neribotas asmenų skaičius) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
  Registracija tel. (8 41) 52 43 93.
 • Žaliūkių malūnininko sodyboje – 4 Eur.
 • Ekskursija su gidu – 20 Eur, nuolaidos netaikomos.
 • Vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir kitų asmeninių švenčių 2 valandų profesionalios fotosesijos kaina:
  *Žaliūkių malūnininko troboje ir sodybos teritorijoje (iki 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
  *Žaliūkių malūnininko troboje ir sodybos teritorijoje (virš 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 60 Eur, be registracijos – 100 Eur.
  *Žaliūkių malūnininko sodybos teritorijoje (neribotas asmenų skaičius) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
  Registracija tel. (8 41) 21 11 98.      
 • Radijo ir televizijos muziejuje – 2 Eur.
 • Ekskursija su gidu – 10 Eur, nuolaidos netaikomos.

 • Venclaukių namuose-muziejuje – 5 Eur.
 • Ekskursija su gidu – 20 Eur, nuolaidos netaikomos.
 • Vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir kitų asmeninių švenčių 2 valandų profesionalios fotosesijos kaina:
  *Venclauskių namuose ir parke (iki 15 asmenų) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur.
  *Venclauskių namuose ir parke (virš 15 asmenų)  užsiregistravus iš anksto – 60 Eur, be registracijos – 100 Eur.
  *Venclauskių namų parke (neribotas asmenų skaičius) užsiregistravus iš anksto – 30 Eur, be registracijos – 50 Eur. 

 • Šiaulių istorijos muziejuje – 5 Eur.
 • Ekskursija su gidu – 20 Eur, nuolaidos netaikomos.
MUZIEJAUS KAINORAŠTIS

NUOLAIDOS

1. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-985, 2018-12-20, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:

1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;
1.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
1.3. asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;
1.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
1.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
1.6. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
1.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
1.8. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

2. Remiantis ŠAM direktoriaus įsakymu Nr. 2, 2019-01-03, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:
2.1. kinematografininkų, dailininkų, fotomenininkų sąjungų nariams;
2.2. Šiaulių „Aušros" muziejaus bičiulių klubo nariams.

3. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-985, 2018-12-20, leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:

3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;
3.2. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;
3.3. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
3.4. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
3.5. Lietuvos muziejų darbuotojams;
3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;
3.7. visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

4. Remiantis ŠAM direktoriaus įsakymu Nr. 2, 2019-01-03, leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:

4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojams;
4.2. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Istorijos srities studijų komiteto ir Menų studijų komiteto kuruojamų studijų programų studentams ir dėstytojams, vedantiems paskaitas Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose (Chaimo Frenkelio viloje, Žaliūkių malūnininko sodyboje, Fotografijos, Dviračių, Radijo ir televizijos muziejuose, Šiaulių istorijos muziejuje);
4.3. Edukacinių muziejaus būrelių nariams (tame padalinyje, kurio būrelį lanko).

Pastaba:  nuolaidas taikyti tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, išskyrus 3.1 ir 3.7. papunkčiuose nurodytai lankytojų grupei.