Lankytojams

Atgal

Papildomos paslaugos

Šiaulių „Aušros“ muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainiai bei teikimo tvarka yra patvirtinti vadovaujantis LR muziejų 2003-05-29 įstatymo 13 straipsnio 9 punktu, Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuostatų VII skyriaus 32.2 punktu, LR Kultūros ministro 2005-06-20 įsakymu „Dėl Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir deponavimo juo įstatymo pakeitimo 2002-05-23 įstatymo 15 straipsnio 2 punktu (nauja įstatymo red. Nr. XII-802, 2014-03-25).

Prašymo forma  /  Request form

Paraiška trumpalaikei patalpų nuomai

Mokamos paslaugos ir jų teikimo tvarka (naujinta 2024-01)


UŽPILDYTUS PRAŠYMUS IR PARAIŠKAS PRAŠOME SIŲSTI EL. PAŠTU / PLEASE SEND COMPLETED REQUESTS BY E-MAIL
 rastine@ausrosmuziejus.lt