Informacija

Atgal

Istorijos skyriaus rinkiniai

Istorijos rinkinys „Aušros" muziejuje pradėtas kaupti nuo 1930 metų, kai buvo sukurtas Istorijos skyrius. Dabartinė skyriaus rinkinių kaupimo kryptis, įvardinta „Aušros" muziejaus statute, yra Šiaurės Lietuvos istorija ir kultūra. Eksponatų paieškos, rinkimo ir kaupimo veikloje prioritetą skiriame Šiaulių istorijos ir kultūros paveldui: Šiaulių ikonografijai, dokumentams, daiktams, knygoms, periodikai ir smulkiajai spaudai, apdovanojimams, medaliams ir kt.

2009 m. balandžio 29 d. „Aušros" muziejuje Istorijos skyriuje saugomas Vlado Putvinskio ir jo šeimos archyvas pripažintas nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis" Lietuvos nacionalinį registrą (žr. 1 pav.).

2009 m. pradžioje Istorijos skyriuje buvo saugoma daugiau nei 53 tūkstančiai pagrindinio fondo eksponatų, kurie suskirstyti į rinkinius.Bonistikos (popierinių pinigų) rinkinys
Rinkinį sudaro 3 572 eksponatai (nuo 1792 m. iki XXI a. pr.). Seniausi eksponatai – 1792 m. Prancūzijos solsai ir Abiejų Tautų Respublikos 1794 m. sukilimo pinigai (žr. 2, 3 pav.).

Rinkinyje dominuoja dvi kolekcijos. 1967 m. iš Stasio Naujalio buvo įsigyti 926 popieriniai Austrijos-Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Vokietijos pinigai. 1983–1984 m. iš Stanislovo Rumšos nupirkta 977 popierinių pinigų kolekcija. Joje yra popierinių Rusijos, Baltijos kraštų, Vokietijos ir kitų pasaulio šalių pinigų.

Daiktų rinkinys
Rinkinyje yra 2 646 eksponatai. Išsiskiria laikrodžių, miestiečių buities ir namų apyvokos daiktų, baldų, Šiaulių pramonės istorijos eksponatų, Šiaulių miesto ir apskrities įstaigų antspaudų kolekcijos, žymių Lietuvos ir Šiaulių krašto asmenybių memorialiniai daiktai (žr. 4, 5 pav.).

Rinkinyje saugomi ir unikalūs eksponatai iš Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios rūsių. Tai XVIII a. pab. daiktai – auksinis juostinis žiedas, kontušas (žr. 6 pav.), „žiponas", kaklaskarė, pirštinės, šukos iš vėžlio kiauto, batų pora, medinis dantų protezas, kontušo juostos.

Dokumentų rinkinys
Rinkinyje yra per 13 000 eksponatų (nuo XVII a. iki 1940 m.). Nemažą rinkinio dalį sudaro Žemaitijos dvarų: Kurtuvėnų, Beržėnų, Biržuvėnų, Didžiųjų ir Mažųjų Dirvėnų, Šaukėnų, Pluščių ir kitų dvarų dokumentai lenkų, rusų, lotynų kalbomis. 1940–1944 m. surinkta dvarų dokumentų kolekcija suskilo į dvi dalis. 1950 m. apie pusę šios kolekcijos buvo perduota Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai, kita dalis liko „Aušros" muziejuje. Daugelis dokumentų yra minėtų dvarų teisiniai, mokesčių, žemės valdų dokumentai.

Didžiausią rinkinio dalį sudaro XIX–XX a. dokumentai, kurie fragmentiškai atspindi visuomeninį, ekonominį, politinį ir kultūrinį Lietuvos ir Šiaulių gyvenimą (žr. 7–10 pav.). Minėtini žymių Lietuvos visuomenės ir kultūros asmenybių Povilo Višinskio, Žemaitės, Antano Povyliaus, Zubovų, Jackaus Sondeckio (Sondos), Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių, Stasio Lukauskio, Mato Grigonio, Jono Murkos, dr. Jono Šliūpo, Pelikso Bugailiškio, Emilijos ir Vlado Putvinskių memorialiniai rinkiniai. Jie liudija to meto Šiaulius buvus reikšmingu Šiaurės Lietuvos kultūros ir tautinių vertybių puoselėjimo centru. Rinkinyje saugoma planų, projektų, parodų apdovanojimų, istorinių įvykių paminėjimų aktų, diplomų.

Faleristikos rinkinys
Rinkinys pradėtas formuoti 2007 m. Jame bus kaupiami ir iš kitų muziejaus rinkinių perduodami ordinai, apdovanojimų medaliai ir ženklai, ženkleliai, žetonai, plaketės, medalionai.
Filokartijos (atvirukų) rinkinys
Rinkinio pradžia buvo 2000 m., kai kolekcininkai Antanas ir Raimondas Diliai surinktą daugiau kaip 60 000 atvirukų kolekciją padovanojo „Aušros" muziejui (žr. 11 pav.). Rinkinyje yra apie 7 000 eksponatų. Taip pat saugoma apie 100 000 atvirukų, susistemintų pagal rinkiniui pritaikytą UDK klasifikaciją. Rinkinio pagrindą sudaro lietuviški XX a. II p. atvirukai, nors esama įvairių pasaulio šalių atvirukų nuo pat jų oficialaus pasirodymo 1869 m. iki šių dienų. Iš maždaug 7 000 lietuviškų atvirukų, išleistų iki 1945 m., ypač vertiname senuosius Šiaulių atvirukus (žr. 12 pav.). Jų rinkinyje yra apie 900 (550 iš jų – dubletai). Šie atvirukai publikuoti kataloge „Senieji Šiauliai atvirukuose 1902–1944" (Šiauliai, 2006) (žr. 13 pav.). Katalogas reprezentuoja ne tik muziejų – tai istorinės atminties paminklas jau nebeegzistuojančiam XX a. pradžios miestui.

Išsiskiria gausi lituanikos atvirukų grupė, kuriuos padovanojo įvairios užsienio lietuvių organizacijos: Vydūno fondas, Ateitininkų namai, spaustuvė „Draugas", Algimanto Kezio „Galerija" Čikagoje ir kitos, bei daug užsienyje gyvenančių lietuvių.

Kaupiami ir įvairia technika sukurti originalūs atvirukai: tapybiniai, koliažiniai, herbariniai, siuvinėti, „fluxus" stiliaus ir kt. Dalis atvirukų – netradiciniai: įvairūs muzikiniai, plastikiniai, metaliniai, odiniai, faneriniai, tošiniai ir kt.

Ginklų rinkinys
Rinkinyje yra 361 eksponatas. Tai XV a. vid.–XX a. šaltieji ir šaunamieji ginklai bei amunicija. Didelė ginklų dalis buvo surinkta 1940 m. nacionalizavus Šiaulių apskrities dvarus. Vieni iš seniausių eksponatų yra šalmas su snapeliu ir veido apsauga (XV a., Vokietija), antkaklis, puoštas geltonu metalu (XV a., Vokietija), krūtinšarvis (XV a.). Didžiausia rinkinio dalis – XIX–XX a. šaltieji, šaunamieji ginklai ir amunicija, pagaminti Prūsijoje, Vokietijoje, Rusijoje (žr. 14 pav.).

Vienas iš unikaliausių rinkinio eksponatų – degtuvas-titnaginė skeliamoji spyna, skirta parakui išbandyti (XVIII a. pab.). Įdomūs eksponatai – dvikovos pistoletas, gausiai puoštas raižytu ornamentu, su kapsuline spyna (Rusija, XIX a. pr.), mini pistoletas „Galiua" (Prancūzija, XIX a. pab.), lazda-špaga (XIX a. vid.), artileristo bibutas (Rusija, XIX a. pab.), titnaginis šautuvas, naudotas per 1863 m. sukilimą.

Numizmatikos rinkinys
Rinkinyje yra per 18 000 eksponatų. Tai monetos, medaliai, apdovanojimai, ženklai. Numizmatikos rinkinyje sukauptos monetos nuo antikos laikų iki XXI a. pr. Daugiausia yra XIX–XX a. Europos valstybių monetų.

Ypač reikšminga yra XIII–XVII a. 959 lietuviškų pinigų kolekcija. Paminėtini eksponatai: 3 sidabrinės XII–XIV a. kapos (žr. 15 pav.), 2 Vaclovo II (1283–1305) Prahos grašiai, 69 LDK XIV a. pab.–XV a. denarai, Ispanijos karaliaus Karolio V (1519–1556) neapolietiškas pustaleris su Zigmanto III Augusto 1564 m. kontrasignacija (žr. 16 pav.).

Rinkinyje saugomas 21 monetų lobis (11 213 eksponatų). Tai Lietuvos ir Lenkijos, Vokietijos žemių, Ispanijos karalystės, Jungtinių Nyderlandų provincijų, Švedijos, Rusijos, Rygos ir kitų valstybių XIV–XX a. monetos. Monetų skaičius lobiuose svyruoja nuo 2 iki 5 560 vnt.

Ypač gausus Užvenčio monetų lobis, kuriame 5 560 XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos, Vokietijos žemių, Rygos monetų. Paminėtini eksponatai: įkapinis Baltojo erelio ordino kryžius ir jo tvirtinimo juosta (XVIII a. pab., Abiejų Tautų Respublika), rastas 2002 m. Šiaulių r., Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios rūsyje, VI kriptoje (žr. 17 pav.). 2000 m. įsigytas vertingas judaikos eksponatas – Jokūbo Frenkelio gaisrininkų komandos 25 m. sukakties paminėjimo žvaigždė. 1993 m. į muziejų pateko 18 visuomenės veikėjo V. Putvinskio-Pūtvio ir jo šeimos narių apdovanojimų. Paminėtinas Italijos Karūnos ordinas, kuris 1928 m. vasario 27 d. buvo įteiktas Lietuvos šaulių sąjungos vadui V. Putvinskiui-Pūtviui.

Rinkinyje dar saugoma apie 500 vnt. medalių, ženklų ir apdovanojimų. Kitų skyrių rinkiniuose saugoma dar apie 1 300 medalių, ženklų ir apdovanojimų. Visi šie eksponatai palaipsniui bus perduoti naujai formuojam faleristikos rinkiniui.

Spaudinių rinkinys
Rinkinyje yra beveik 6 000 eksponatų: knygos, periodika, afišos, plakatai, žemėlapiai, kiti smulkūs spaudiniai (renginiųR programos, kvietimai, atsišaukimai ir t. t.) (žr. 18, 19 pav.). Sukaupta nemažai religinio turinio knygų, vadovėlių, periodikos.

Iš pačių seniausių spaudinių minėtinas 1581 m. išleistas Georg'o Braun'o atlasas, kuriame atspausdintas Vilniaus miesto planas.

Rinkinyje sukaupta nemažai tarpukario Šiauliuose leistų laikraščių, kurie yra unikalus Šiaulių miesto ir Šiaurės Lietuvos regiono istorijos šaltinis.

Paminėtinos knygos, išleistos lietuvių, lenkų, lotynų ir vokiečių kalbomis iki spaudos draudimo (1864 m.) (žr. 20 pav.), taip pat spaudos draudimo metų (1864–1904 m.) leidiniai. Labai vertinga plakatų grupė – viena gausiausių Lietuvos muziejuose. Nemažą jos dalį sudaro bibliofilo Povilo Gasiūno sukaupta kolekcija. Šie eksponatai, reti ir unikalūs, padeda geriau pažinti regiono socialinę ir kultūros istoriją.

Rinkinio vertę didina kartografijos eksponatai. Dauguma jų – Pirmojo pasaulinio karo kaizerinės Vokietijos ir carinės Rusijos kariuomenių generalinių štabų kartografų sudaryti žemėlapiai, detaliai fiksuojantys geografines Šiaurės Lietuvos vietoves, minintys dabar jau sunykusius vietovardžius.

Pagalbiniai rinkiniai
Istorijos skyriuje komplektuojami 7 pagalbiniai rinkiniai (spaudinių ir dokumentų, bonistikos, fotografijų ir fotonegatyvų, atvirukų, ginklų, faleristikos). Pagalbiniuose rinkiniuose yra saugoma per 15 tūkstančių eksponatų.
Kontaktai
Vytauto g. 89, LT-77155 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 43 91
El. paštas: istorija@ausrosmuziejus.lt