Informacija

Atgal

Fotografijos skyriaus rinkiniai

Fotografijos skyriuje saugoma 66 694 pagrindinio ir 7 400 pagalbinio fondo eksponatų. Išsiskiria gausios ir vertingos fotografų Aleksandro Jurašaičio (1859–1915), Juozo Daubaro (1896–1982), Karlo Baulo (1893–1964) negatyvų, Balio Buračo (1897–1972) ir Judelio Kacenbergo (1916–1978) fotografijų, dokumentų ir daiktų kolekcijos. Saugomi šiuolaikinių fotomenininkų Aleksandro Macijausko, Antano Sutkaus, Romualdo Požerskio, Algimanto Kunčiaus, Stanislovo Žvirgždo darbai. 2002 m. skyrius įsigijo fotografo, taikomosios fotografijos Lietuvoje pradininko Povilo Karpavičiaus (1909–1986) 1 700 fotografijų, spaudinių, dokumentų ir asmeninių daiktų kolekciją, 2003 m. – žurnalisto, publicisto, keliautojo ir fotografo Vinco Uždavinio (1902–1983) fotografijų (1 881 vnt.) ir negatyvų (977 vnt.) kolekciją, 2004 m. – Viekšnių fotografo Jono Kinčino 2 200 stiklinių negatyvų kolekciją. 2005 m. fotografas, ilgametis ELTOS fotokorespondentas A. Dilys perdavė 45 000 negatyvų, darytų sovietmečiu.

Fotografijos skyriuje kaupiami Šiaulių „Aušros" muziejaus Statute apibrėžtą profilį – Lietuvos fotografijos istorija ir Šiaurės Lietuvos istorija ir kultūra – atitinkantys eksponatai. Šiuo metu Fotografijos skyriuje saugomi šie rinkiniai:Senųjų fotografijų rinkinys
Rinkinyje yra daugiau kaip 7 000 eksponatų, datuojamų daugiausia iki 1940 m. Seniausi rinkinio eksponatai – dagerotipiniai portretai ir ferotipai, gausi iki 1915 m. Lietuvos miestuose ir miesteliuose dirbusių fotografų darbų kolekcija. Vertingą rinkinio dalį sudaro nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpio (1918–1940) fotografų Kazio Daugėlos, Povilo Karpavičiaus, Vinco Uždavinio, Petro Babicko, Gerardo Bagdonavičiaus, Balio Buračo, Juozo Daubaro, Petro Ločerio, Karlo Baulo ir kitų darbai. Rinkinyje saugomi ir įvairių laikotarpių fotografijų albumų pavyzdžiai. 2009 m. į šį rinkinį perkelta daugiau kaip 15 000 Šiaulių „Aušros" muziejaus fototekoje bei Naujosios istorijos sektoriuje saugomų fotografijų, kuriose vyrauja įvairių laikotarpių Šiaulių ir Lietuvos vietovių vaizdai, įvykių fiksacija, žymių žmonių portretai, yra albumų, vinječių.
Meninių fotografijų rinkinys
Rinkinyje taip pat saugoma daugiau kaip 7 000 Lietuvos fotomenininkų Antano Sutkaus, Vitalijaus Butyrino, Aleksandro Macijausko, Romualdo Rakausko, Romualdo Požerskio ir kitų, išeivių Kazio Daugėlos, Algirdo Grigaičio, Algimanto Kezio darbų, parodų „Gintaro kraštas – 1977", „Amžininko portretas", „Kolegos", „Dviratis – sportas, sveikata, transportas" kolekcijos. Pastaraisiais metais rinkinį papildė fotografo, taikomosios fotografijos pradininko Lietuvoje, įvairių fotografijos technikų išradėjo, fotomeno ir fototechnikos propaguotojo P. Karpavičiaus fotografijų kolekcija, unikalus Vito Luckaus originalių fotografijų albumas „Įspūdžiai" ir kiti eksponatai.
Negatyvų ir skaidrių rinkinys
Rinkinį sudaro daugiau nei 46 000 eksponatų. Seniausi yra fotografo, cinkografo Aleksandro Jurašaičio XX a. pr. stiklo negatyvai. Gausi nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpio fotografų Vinco Ferinausko, Juozo Daubaro ir kitų negatyvų grupė. Neseniai ją papildė Viekšnių fotografo Jono Kinčino stiklinių negatyvų archyvas. Tai didžiausia Fotografijos skyriuje saugoma tarpukario laikotarpio vieno autoriaus darbų kolekcija. Vertinga istorinių negatyvų grupė, kurioje išsiskiria Juozapo Žiogo iki Pirmojo pasaulinio karo fotografuoti vaizdai, Šiaulių kraštotyros draugijos etnografinių ekspedicijų medžiaga ir kt. Vėlesnį laikotarpį reprezentuoja fotografų K. Daugėlos, K. Baulo darbai, įdomi ir vertinga fotografo eksperimentatoriaus P. Karpavičiaus negatyvų ir fotografikos bandymų kolekcija.

2005 m. fotografas Antanas Dilys perdavė muziejui asmeninį 1963–1998 m. negatyvų archyvą (45 000 vnt.), kuris papildys Fotografijos skyriaus negatyvų rinkinį.

Fotografijos gamybos priemonių rinkinys
Rinkinys yra gausiausia (daugiau kaip 2 500 vnt.) fotografijos technikos kolekcija Lietuvoje. Čia saugomi beveik visų rūšių fotoaparatai, paviljoninės kameros, laboratorinė įranga ir priemonės: didintuvai, kopijavimo rėmeliai, presai ir žirklės fotografijoms, laboratorinės lempos, blykstės, ryškinimo ir fiksavimo bakeliai, eksponometrai, fotochemikalai, fotojuostų ir fotopopieriaus pavyzdžiai. Įdomūs ir vertingi kolekcijos eksponatai: XIX a. vid. Prancūzijoje pagamintas objektyvas „Hermagis"; spalvotosios fotografijos pirmtakas – aparatas „Bermpohl" (Vokietija, 1929); vienas iš pirmųjų firmos „Leitz" mažaformačių fotoaparatų „Leica" (Vokietija, 1924); garsių pasaulio firmų „Kodak", „Ica", „Voigtlander" XX a. pr. stereoskopiniai fotoaparatai; miniatiūriniai detektyvų fotoaparatai: žiebtuvėlio formos „Minox" (Ryga, 1940) bei kišeninio laikrodžio formos „Ticka" (Londonas, 1905); kraštotyrininko B. Buračo naudotas retas fotoaparatas „Voigtlander Prominent". Muziejuje saugomi ir pirmieji sovietiniai fotoaparatai „Fotokor" (Leningradas, 1931) ir FED (Charkovas, 1934), taip pat fotopaviljonų įrangos pavyzdžiai: dekoracijos, baldai ir kt.
Spaudinių rinkinys
Rinkinį sudaro daugiau kaip 2 500 fotografinės tematikos leidinių. Seniausi rinkinio eksponatai – XIX a. vid. Londone, Paryžiuje, Veimare išleisti mokomieji leidiniai, XIX a. pab.–XX a. pr. Rusijos imperijos specializuotų žurnalų komplektai, knygos, albumai. Rinkinyje saugoma nemažai tarpukario Lietuvos fotografijos leidinių: J. K. vadovėlis „Fotografas mėgėjas" (Panevėžys, 1925), Liudviko Jakavičiaus išleistas „Greitojo aparato rankvedys arba receptai ir pamokymai kaip į 10 minučių viską nufotografuoti" (Šiauliai, 1926), „Putpelės" draugijos Šiauliuose 1933 m. surengtos kilnojamosios parodos katalogas, Fotomėgėjų sąjungos žurnalo „Foto mėgėjas" numeriai ir kiti periodiniai leidiniai, knygos, parodų katalogai, albumai, reklaminiai profesionalių fotografų spaudiniai. Sovietinio laikotarpio spaudinių grupę sudaro fotografijų parodų katalogai, plakatai, afišos, kvietimai, albumai, knygos, žurnalai ir kiti leidiniai.

Iš daugiau kaip 500 dokumentų rinkinio išskirtini Lietuvos fotografų A. Sutkaus, A. Macijausko, R. Rakausko, V. Luckaus, Vaclovo Strauko, Virgilijaus Šontos ir kitų parodose Lietuvoje ir užsienyje pelnyti diplomai; vertinga B. Buračo asmeninių dokumentų ir rankraščių kolekcija; gausus P. Karpavičiaus dokumentų archyvas.

Daiktų rinkinys
Rinkinyje – daugiau nei 600 eksponatų. Gausi ir vertinga rinkinio dalis – prizų, medalių ir ženklelių kolekcija, kurią sudaro žymiausių Lietuvos fotografų ir Fotografijos meno draugijos parodose Lietuvoje ir užsienyje pelnyti apdovanojimai, atminimo medaliai ir ženkleliai. Išskirtini asmeniniai B. Buračo, P. Karpavičiaus daiktai, įdomūs antspaudėliai fotografijų autorystei pažymėti.
Kino technikos rinkinys

Nuo 2002 m. pradėtame formuoti rinkinyje saugomos kino kameros, kino projektoriai ir kita kino technika.

Į pagrindinį rinkinį nepatekusios muziejinės vertybės ir kita medžiaga kaupiamos pagalbiniame rinkinyje, archyve ir bibliotekoje.

Pagalbinis rinkinys
Rinkinyje saugoma daugiau nei 7 500 menkesnės vertės, neautentiškų ar fragmentiškai išlikusių muziejinių vertybių. Jos skirstomos į tokias pat grupes kaip ir pagrindinio rinkinio eksponatai.
Archyvas
Archyve saugoma 11 821 dokumentas, spaudinys ar kita medžiaga, muziejininkų naudojami kaip papildomas informacijos šaltinis.
Biblioteka
Fotografijos skyriaus bibliotekoje sukaupta daugiau kaip 11 tūkst. specializuotų fotografijos leidinių: knygų, albumų, periodinės literatūros, nuo XIX a. vid. senųjų spaudinių iki naujausių leidinių.
Kontaktai
Vilniaus g. 140, 76296, Šiauliai
Tel. (8 41) 52 43 96
El. paštas: v.ulinskyte@ausrosmuziejus.lt