Informacija

Atgal

P. Bugailiškio premija

1998 m. minint „Aušros“ muziejaus 75-metį paskelbta apie Pelikso Bugailiškio premijos įsteigimą. Premijos steigėjai – muziejaus įkūrėjo P. Bugailiškio žmonos giminaitė, P. Bugailiškio palikimo paveldėtoja vilnietė tautodailininkė Julija Daniliauskienė, „Aušros“ muziejus ir verslininkas Rimantas Belickas (1958–2003). Premijos fondas – P. Bugailiškio palikimo dalis ir steigėjų lėšos. Premija įsteigta vykdant P. Bugailiškio valią, kad jo palikimo dalis būtų panaudota visuomeniniais tikslais. 1998 m. vasario 2 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus R. Balzos įsakymu patvirtinti Pelikso Bugailiškio Premijos nuostatai.

Premija skiriama kiekvienais metais muziejininkams, kraštotyrininkams, mokslininkams, studentams už darbus ir veiklą muziejininkystės, kraštotyros, kultūros ir mokslo srityse bei darbus, įprasminančius P. Bugailiškio atminimą. Premiją skiria 9 asmenų Premijos skyrimo komisija, sudaryta iš premijos steigėjų ir kitų kompetentingų asmenų trijų metų laikotarpiui. Kandidatus premijai gauti siūlo mokslo, švietimo, kultūros įstaigos, „Aušros“ muziejaus taryba, patys kandidatai. Premija įteikiama kovo 11-ąją, muziejaus įkūrimo dieną.

Laureatai >>>

Nuostatai >>>