Informacija

Muziejaus veikla

MISIJA

Gyvoji istorija dabarčiai ir ateičiai

Mes kaupiame, saugome, populiariname istorijos, meno, technikos paveldą, padedame Jums pažinti praeitį, susivokti dabartyje ir kurti ateitį.

VIZIJA

Žinomiausias, lankomiausias regioninis muziejus Baltijos valstybėse

 • ŠAM yra lankomiausių Baltijos šalių kultūros objektų dešimtuke.
 • Turistai aplanko Šiaulius, nes atvyksta į ŠAM.
 • Lankytojų skaičius – 200 000 per metus.
 • Intensyvi tarptautinių kultūrinių mainų programa.
VERTYBĖS

1. Muziejinė etika

 • ŠAM tradicijų laikymasis ir puoselėjimas.
 • Pagarbus ir atsakingas elgesys su muziejaus rinkiniais.
 • Pagarba lankytojams ir kolegoms.

2. Profesionalumas ir kompetencija

 • Visapusiškas muziejinio rinkinio pažinimas.
 • Darbo išmanymas, kokybiškas ir operatyvus jo atlikimas.
 • Nuolatinis mokymasis, kvalifikacijos kėlimas, naujų žinių, įgūdžių, gebėjimų siekimas.
 • Nuolatinė muziejaus veiklos ir savo darbo analizė.

3. Bendradarbiavimas, bendro tikslo siekimas

 • Atsakomybė už atliekamą darbą („Nesitikėk, kad tavo darbą padarys kitas")
 • Gerosios praktikos kaupimas ir perteikimas geranoriškai, neraginant
 • Kolegiška pagalba.
 • Komandinis darbas.
 • Atskirties tarp padalinių mažinimas, pasitikėjimo vienas kitu skatinimas.

4. Kūrybingumas, iniciatyvumas, ambicingumas

 • Pasiūlymų, idėjų teikimas.
 • Pagarba kolegų idėjoms ir sumanymams.
 • Nebijojimas iššūkių. Domėjimasis naujovėmis, jų įgyvendinimas.
 • Užsibrėžto tikslo siekimas.

5. Lojalumas

 • Muziejaus interesų vertinimas aukščiau už padalinio interesus.
 • Muziejaus reprezentavimas už jo ribų – muziejaus įvaizdžio stiprinimas.