Informacija

Atgal

Šiaulių istorijos muziejus (Aušros al. 47)

2023-04-25–08-27

Šiaulių istorijos muziejuje eksponuojamoje parodos dalyje pristatoma senoji miesto istorija, jos raidą menantys pagrindiniai objektai ir stilistiniai  leitmotyvai. Parodos pasakojimas prasideda nuo Šiaulių katedros, paliečia Prisikėlimo aikštę, Šiaulių dvarą ir Aušros alėjos gatve tęsiasi link parodos ekspozicijos vietos – dabartinio Šiaulių istorijos muziejaus.

Šiaulių katedra – daugelį šimtmečių buvo ir yra vienas pagrindinių miesto dvasinio, visuomeninio gyvenimo epicentrų, viso miestovaizdžio ir prie jos prisišliejusios centrinės aikštės dominančių. Pati Prisikėlimo aikštė, XVIII a. suformuota kaip bendro miesto klasicistinio pavidalo dalis, XX a. II pusėje apstatyta neoklasicizmo (stalininio ampyro) statiniais, nepaisant pastarųjų metų perplanavimų, šiandien vis dar mena savo pirmapradę klasicistinę savastį. Aikštės jungtis su to paties stiliaus dvaru – pirmoji Aušros alėjos gatvės užuomazga. Parodoje šiai gatvei skiriamas ypatingas dėmesys. Tai planingai tarpukariu suformuota naujųjų, moderniųjų Šiaulių reprezentacinė gatvė, kurioje telkiasi gausus tarpukario modernizmo architektūrinis paveldas. Parodoje nepamiršti pagrindiniai Šiaulių tarpukario modernizmo kūrėjai – Vladas Bitė ir Karolis Reisonas bei jų projektuoti objektai. Vienas iš tokių – suprojektuotas, tačiau nepastatytas Šiaulių muziejaus-bibliotekos pastatas. Šiaulių istorijos muziejuje veikiančioje parodoje vaizdinė istorija atspindės miesto-fenikso, nuolat atsistatančio ir atsinaujinančio miesto idėją.