Informacija

Atgal

Muziejaus direktorius

 


GYVENIMO IR VEIKLOS APRAŠYMAS

Asmeninė informacija:

RAIMUNDAS BALZA, gimęs 1965 m. gegužės 31 d. Šiauliuose.
Tel. 8 687 16681, el. p. raimundasbalza@gmail.com

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas. Istorikas ir visuomenės mokslų dėstytojas.

Stažuotės:

2002–2004 m. – Rusijos Federacijos kultūros ministerijos Maskvos meno, kultūros ir turizmo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo akademijos Muziejininkystės katedra (temos: Aktualiausios šiuolaikinių muziejų problemos; Muziejų vadyba ir marketingas; Pagrindinės muziejininkystės ir muziejinių komunikacijų problemos).

2005 m. – Tarptautinė muziejų taryba ICOM (Brestas, Baltarusija), Lvovo (Ukraina) turizmo ir kultūros valdyba (tema ,,Sienų kaita – identiteto pokyčiai“).

2006 m. – Baltarusijos valstybinis kultūros problemų institutas prie Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos (tema „Muziejų vadyba ir marketingas“).

Kitos svarbios kompetencijos:

1996 ir 2001 m. R. Balza atestuotas, suteikiant nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos specialisto kvalifikaciją (paminklosauga; vertybių paieška ir apskaita; apskaitos ir mokslo tyrimų organizavimas ir valdymas; paminklotvarka; valstybinis valdymas – II kategorija, atestato Nr. 109 E; istorijos vertybių ekspertas – IV kategorija, atestato Nr. 140 E; istorinės meninės raidos ekspertas – II kategorija, atestato Nr.

140 E; nekilnojamųjų kultūros vertybių valdymo, apsaugos ir kontrolės valstybinis reguliavimas, nekilnojamųjų kultūros vertybių paieška ir apskaita – IV kategorija, atestato Nr. 109 V).

2011 m. atestuotas suteikiant (paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas; nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė, mitologinio, istorinio, memorialinio nekilnojamojo kultūros paveldo) ekspertizės specialisto kategoriją, atestato Nr. 2066 ir 2016 m. lapkričio 3 d. atestatas Nr. 4152.

Darbinė veikla:

1991–1995 m. – Kultūros paveldo inspekcijos Šiaulių apygardos viršininkas.

1995–1997 m. – Kultūros vertybių apsaugos departamento Šiaulių teritorinio padalinio vadovas. Nuo 1997 m. – Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus direktorius.

Kiti faktai:

Įgyvendinti projektai: „Šiaulių „Aušros“ muziejaus buv. Ch. Frenkelio rūmų rekonstravimas“ (2003–2005 m.), „Šaulių „Aušros“ muziejaus buv. Ch. Frenkelio rūmų parko ir pastatų rekonstravimas“ (2006–2011 m.), „Žaliūkių medinio vėjo malūno restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ (2008–2011 m.), „Fotografijos muziejaus (Vilniaus g. 140, Šiauliai) rekonstravimas ir pritaikymas muziejaus poreikiams“ (2009–2014 m.), „Venclauskių namų restauravimas ir pritaikymas daugiafunkcei muziejinei veiklai“ (2017–2019 m.), „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ (2019-2021 m.).

Vykdomi projektai: „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dviračių muziejaus atnaujinimas (modernizavimas)“ (2021-2023 m.).

2002–2006 m. Chaimo Frenkelio vilos ekspozicijos ,,Provincijos dvaras ir miestas“ koncepcijos bendraautoris, ekspozicijos įrengimo darbo grupės vadovas.

2010 m. Vykdant Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo nacionalinį projektą, Šiaulių „Aušros“ muziejuje buvo įkurtas vienas iš trijų regioninių skaitmeninimo centrų – Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centras, kuruojantis kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas savo regione. Vadovaujant R. Balzai, „Aušros“ muziejus pradėjo dalyvauti tarptautiniuose skaitmeninio turinio sklaidos projektuose „AthenaPlus“ ir „Europeana Photography“ ir skaitmeninimo srityje Lietuvoje užima lyderio pozicijas.

Narystė organizacijose:

Nuo 2004 m. Muziejų tarybos narys; Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narys.

Nuo 2005 m. Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas; Kultūros ir meno tarybos narys. Nuo 2019 m.  Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys.

Nuo 2020 m. spalio mėn. – Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės pavaduotojas.

Apdovanojimai:

2005 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštu ir vardiniu laikrodžiu, 2006 m. – Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.

2007 m. įteiktas Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos ,,Trijų kalavijų kryžiaus“ apdovanojimas, tais pačiais metais LR krašto apsaugos ministro apdovanotas ,,Šaulių žvaigžde“ už nuopelnus Lietuvos šaulių sąjungai.

2009 m. už tarnystę tėvynei įteiktas Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio medalis.

2010 m. LR Prezidentės apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

2012 m. įteikta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija už inovatyvias kultūros idėjas ir sėkmingą jų įgyvendinimą.

2014 m. už svarų indėlį į Lietuvos kultūros paveldo sklaidą ir muziejininkystės raidą, už aktyvią projektinę veiklą apdovanotas Lietuvos Ministro Pirmininko padėkos raštu ir vardiniu laikrodžiu.

2015 m. už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, bendruomeniškumo stiprinimą, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką apdovanotas LR Kultūros ministerijos sidabro garbės ženklu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“.

2017 m. kovo 17 d. už inovatyvias idėjas, jų įgyvendinimą mieste sukuriant modernias kultūros ir laisvalaikio erdves – vietinio ir atvykstamojo turizmo traukos objektus, naujų darbo vietų sukūrimą kultūros sferoje, pramoninio paveldo aktualizavimą ir apsaugą, vietos bendruomenę telkiančias iniciatyvas apdovanotas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Padėkos ženklu Nr. 136.

2017 m. spalio 14 d. už istorinę pilietiškumo sklaidą, minint generolo Tado Kosciuškos (1746–1817) mirimo 200-ąsias metines apdovanotas Tado Kosciuškos kryžiumi.

2018 m. liepos 6 d. už nuopelnus saugant ir puoselėjant karalaičio Šv. Kazimiero globojamos Lietuvos istorinį palikimą, valstybės pilietiškumo ugdymą ir kultūros sklaidą Šiauliuose apdovanotas Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklu.

2018 m. rugsėjo 6 d. už istorinės atminties saugojimą ir prasmingą visuomeninę veiklą saugant kultūros vertybes apdovanotas Šiaulių pramonininkų asociacijos garbės ženklu.

2023 m. gruodžio 6 d. už nenuilstantį Šiaulių miesto kultūrinio žemėlapio plėtojimą, kryptingą miesto istorinių, kultūrinių ir meninių galių formavimą ir tikėjimą Šiaulių ateitimi įteikta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija.

2023 m. gruodžio 17 d. apdovanotas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ III laipsnio Šaulių sąjungos ženklu.

Mokslinė veikla:

R. Balza – vienas iš Šiaulių universiteto (ŠU) Šiaurės Lietuvos istorijos centro įkūrėjų, parengė 6 ŠU Istorijos katedros paveldosaugos specialiųjų studijų dėstomųjų dalykų programas: Kolekcijų rinkimo vadyba; Muziejų organizacija ir vadyba; Praktika Kultūros paveldo departamento (KPD) padaliniuose; Paveldosaugos sistema Lietuvoje; Paveldosaugos tarptautinė patirtis; Paveldosaugos ir muziejininkystės Lietuvoje istorijos bruožai. Dalyvauja mokslinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja mokslinius tyrinėjimus.

Leidiniai ir svarbesnės publikacijos:

 1. Balza, Raimundas. Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus perspektyvos/Raimundas Balza//Šiaulių krašto kalendorius, 1998. – Šiauliai: Saulės delta, 1997. – P. 103.
 2. Balza, Raimundas. Žmonės turi pajusti, kad Šiauliuose yra muziejus/Raimundas Balza; kalbėjosi Rita Žadeikytė; Jurijaus Zlatogorskio nuotr. – Portr.//Šiaulių kraštas. – 1997, spal. 25, p. 3. 1998 m.
 3. Balza, Raimundas. Muziejus ieško, kas galėtų padėti išleisti knygą/Raimundas Balza//Šiaulių kraštas. – 1998, rugs. 22, p. 2.
 4. Balza, Raimundas. Paremkite muziejininko knygos leidimą/Raimundas Balza. – Portr.//Šiaulių naujienos. – 1998, rugs. 22, p. 15.
 5. Balza, Raimundas. Šiaulių ,,Aušros“ muziejus: istorija ir šiandiena / Raimundas Balza, Virginija Šiukščienė. – Iliustr.//Muziejininkystės biuletenis. – 1998, Nr. 1, p. 7-9.
 6. Muziejus pasirengęs išsiugdyti savo lankytoją: [pasisakymai/užrašė] Rita Žadeikytė. –Portr. – Aut: Regina Tamašiūnaitė Šiaulių kraštas. – 1997, spal. 25, p. 3. 1998 m.
 7. Raimundas Balza, Birutė Salatkienė, Julius Vainorius [i. e. Vainorius]//Šiaulių kraštas. – 1998, kovo 12, priedas ,,Atolankos“, p. 10.
 8. Šiaulių ,,Aušros“ muziejus. Šiauliai ,,Aušros“ museum/Atsakingasis redaktorius R. Balza, sudarytoja V. Šiukščienė. – Šiauliai, 1998.
 9. Žadeikytė Rita. Ar Kristaus skulptūra užgožia Kryžių kalną?/Rita Žadeikytė; [su Eugenijaus Bartulio, Raimundo Balzos, Zigmo Vaišvilos nuomonėmis]; Giedriaus Baranausko nuotr. – Portr.//Šiaulių kraštas. – 1998, birž. 10, p. 3.
 10. Ar važiuosite į Grūto parką?: [nuomonės]/Gitana Kudulienė, Aleksandras Ostašenkovas. – Portr. – Aut.: Raimundas Balza, Sigita Inčiūrienė, Albina Žalytė, Romas Olišauskas, Agnė Druktenytė, Inga Galminaitė, Donatas//Šiaulių naujienos. – 1999, liep. 2, p. 8.
 11. Balza, Raimundas. Kad nebepainiotume archeologijos su architektūra/Raimundas Balza; Giedriaus Baranausko nuotr. – Portr.//Šiaulių kraštas. – 1999, kovo 30, p. 13.
 12. Balza, Raimundas. Mirė Danutė Venclauskaitė/Raimundas Balza Portr.//Šiaulių naujienos. – 1999, lapkr. 3, p. 1.
 13. Kokios yra kunigo Ričardo Mikutavičiaus tragedijos priežastys?: [nuomonės]/Laima Zimkienė, Algimantas Jakubauskas. – Portr. – Aut.: Danutė Mazuronienė, Raimundas Balza, Eugenijus Bartulis, Giedrė Danelevičiūtė, Neringa Abromavičiūtė, Onutė Kibildienė//Šiaulių naujienos. – 199, kovo 31, p. 3. 2000 m.
 14. Balza, Raimundas. Kanal Wenta-Dubysa na Litwie/Raimundas Balza, Romas Olišauskas, Dangiras Mačiulis. – Iliustr., žml. – Bibliogr. Išnašose//Studia i materialy. Krajobrazy. – Warszawa, 2000. – [Nr.] 26/(38), p. 40-50.
 15. Kazimieras Venclauskis/Redakcinės kolegijos pirmininkas R. Balza, sudarytoja I. Nekrašienė. – Šiauliai, 2000.
 16. Balza, Raimundas. Kodėl reikia eiti į rinkimus/Raimundas Balza; užrašė Vita Morkūnienė. – Portr.//Šiaulių kraštas. – 2000, kovo 13, p. 3. 2001 m.
 17. Balza, Raimundas. Kraštotyros pradmenys: mokymo priemonė/Birutė Salatkienė, Raimundas Balza, Rita Regina Trimonienė; Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Šiaurės Lietuvos istorijos centras. –   Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001. – 85, [1] p.– Bibliogr.: p. 40-41. – Tiražas 100 egz.
 18. Balza, Raimundas. Kultūros vertybių išsaugojimo kaimo vietovėje prielaidų formavimasis Lietuvoje 1990-1999 m./Raimundas Balza. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad.//Demokratizacijos procesų įtaka kultūros vertybių apsaugai kaimo vietovėje Vidurio Rytų Europoje. –Šiauliai : Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus leidykla, 2001. – P. 28–35.
 19. Balza, Raimundas. Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus ir Lietuvos šaulių sąjungos kreipimasis/Raimundas Balza, Juozas Širvinskas//Trimitas. – 2001, Nr. 12, p. 17 ;2002, Nr. 3, p. 20.
 20. Pasaulis – prieš Kryžių kalno urbanizavimą: [pasisakymai/užrašė] Rita Žadeikytė; Giedriaus Baranausko nuotr. – Portr. – Aut.: Eugenijus Bartulis, Raimundas Balza//Šiaulių kraštas. – 2001, rugpj. 22, p. 3.
 21. Valstybės išlaidos kultūrai ir muziejai: [pasisakymai]/parengė L. Valužienė. – Aut.: Aldona Ruseckaitė, Raimundas Balza, Aloyzas Každailis, Algis Lapinskas, Aleksandras Guobys, Birutė Salatkienė, Rimvydas Laužikas. – Santr. angl.//Muziejininkystės biliotenis. 2001, Nr. 1, p. 6-8, 20.
 22. Balza, Raimundas. Archeologijos paminklo paruošimas lankyti/Raimundas Balza, Romas Olišauskas. –   Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 3 pavad.//Archeologijos paminklas: nuo atradimo iki rekonstrukcijos. – Šiauliai: Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus leidykla, 2002. – P. 8–15.
 23. Balza, Raimundas. Provincijos dvaras: istorijos portretas ir taikomoji dailė XVII–XIX a. Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus rinkiniuose/Raimundas Balza, Lijana Birškytė-Klimienė; L. Valužienės nuotr. – Iliustr. – Santr. angl.//Muziejininkystės biuletenis. 2002, Nr. 2, p. 16–17.
 24. Balza, Raimundas. Stotis – be garvežiuko, Šiauliai – be šeimininko/Raimundas Balza; kalbėjosi Angelė Jonaitienė. – Portr.//Šiaulių kraštas. – 2002, kovo 26, p. 7.
 25. Balza, Raimundas. ,,Aušros“ muziejus: istorija ir dabartis/Raimundas Balza. – Iliustr.//Lietuvos muziejai. – 2003, Nr. 1, p. 56-58.
 26. Balza, Raimundas. Pelikso Bugailiškio premija – entuziastams ir profesionalams/Raimundas Balza; [kalbėjosi] Vita Morkūnienė; Giedriaus Baranausko nuotr. – Portr.//Šiaulių kraštas. – 2003, kovo 19, p. 2.
 27. Balza, Raimundas. Muziejuje susitinka praeitis ir šiandiena/Raimundas Balza; [kalbėjosi] Vita Morkūnienė; Giedriaus Baranausko nuotr. – Iliustr.//Šiaulių kraštas. –2004, kovo 16, p. 8.
 28. Balza. R. Papilės seniūnijos kultūros paveldo objektai/Papilė. Serija ,,Lietuvos valsčiai“. V., 2004. I d. P. 532–543.
 29. Балза Р. Шяуляйская виилла Хайма Френкеля в перипетиях истории ХХ века/Перемещение границ – изменение идентичности. – Вильнюс-Брест-Львов, 2005. C.11–14.
 30. Šiaulių katedra. Sudarytojai: T. Butautis, V. Ulinskytė-Balzienė, Redakcinės kolegijos pirmininkas R. Balza. – Šiauliai, 2009. 246 p.
 31. Gerardas Bagdonavičius. Tapyba. Grafika. Dizainas. Fotografija. Katalogas/Sudarytojos: A. Jovaišaitė, O. Stripinienė, V. Šiukščienė. Redakcinės kolegijos pirmininkas R. Balza. – Šiauliai, 2011. 311 p.
 32. Balza R., Ulinskytė-Balzienė V. Lietuvos žydai versle ir pramonėje//Pažadėtoji žemė – Lietuva. Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918–1940 m./Sudarytojas V. Kavaliauskas, 2013. P. 57–69.
 33. 1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos. Katalogas/Sudarytojai: R. Balza, V. Šiukščienė. – Šiauliai, 2013. 356 p.