Informacija

Laureatai

1999 m. Pelikso Bugailiškio premija už Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio įsteigimą paskirta paminklotvarkininkui Egidijui Prascevičiui.

1999 m. Pelikso Bugailiškio paskatinamoji premija už kraštotyrinę veiklą Kurtuvėnų regioniniame parke paskirta ekologui kraštotyrininkui Vidmantui Lopetai.

2000 m. Pelikso Bugailiškio premija už Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejaus įkūrimą ir puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime paskirta mokytojui Jonui Krivickui.

2001 m. Pelikso Bugailiškio premija už kraštotyros darbus ir aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime paskirta dailininkui Antanui Krištopaičiui.

2002 m. Pelikso Bugailiškio premija už Užvenčio muziejaus įkūrimą ir puoselėjimą, aktyvią kraštotyros veiklą paskirta kraštotyrininkui Vaclovui Rimkui.

2003 m. Pelikso Bugailiškio premija už ilgametę muziejinę veiklą, Pelikso Bugailiškio darbų tęsimą ir tradicijų puoselėjimą paskirta Šiaulių „Aušros“ muziejaus mokslinei sekretorei Virginijai Šiukščienei.

2004 m. Pelikso Bugailiškio premija už Lietuvos fotografijos istorijos ir filokartijos paveldo kaupimą, populiarinimą ir perdavimą „Aušros“ muziejui paskira Antanui Diliui.

2005 m. Pelikso Bugailiškio premija už ilgametę veiklą puoselėjant ir saugant kultūros paveldą paskirta paveldosaugos pradininkui Šiaulių krašte Romui Olišauskui.

2006 m. Pelikso Bugailiškio premija už ilgametį muziejinį darbą ir kraštotyros veiklą paskirta Jonui Tamuliui.

2007 m. Pelikso Bugailiškio premija už ilgametį aktyvų muziejinį ir mokslinį darbą, muziejininkystės ir kraštotyros populiarinimą paskirta archeologei Birutei Kazimierai Salatkienei.

2008 m. Pelikso Bugailiškio premija už kraštotyros ir visuomeninės muziejininkystės veiklą paskirta inžinieriui, kraštotyrininkui, vienam iš „Aušros“ muziejaus padalinio – Radijo ir televizijos muziejaus – įkūrėjų Jonui Rimkevičiui.

2009 m. Pelikso Bugailiškio premija už nuopelnus tyrinėjant ir populiarinant Šiaulių krašto archeologijos ir kultūros paveldą, aktyvią visuomeninę veiklą paskirta per 30 metų šioje srityje dirbančiam archeologui Broniui Dakaniui.

2010 m. Pelikso Bugailiškio premija už nuopelnus tyrinėjant ir populiarinant Akmenės kraštą, ilgametį kraštotyros darbą paskirta daugelio kraštotyros leidinių autoriui ir sudarytojui, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė" redaktoriui Leopoldui Rozgai.

2011 m. Pelikso Bugailiškio premija už P. Bugailiškio įkurto „Aušros" muziejaus rinkinių saugojimą, gausinimą ir puoselėjimą paskirta „Aušros" muziejaus vyr. fondų saugotojai Viktorijai Lozaitienei.

2012 m. Pelikso Bugailiškio premija už teisėsaugos paveldo kaupimą ir populiarinimą, visuomeninių Priešgaisrinės apsaugos ir Policijos muziejų įkūrimo Šiauliuose inicijavimą, Lietuvos teismų istorijos tyrinėjimus ir leidinius paskirta teisėjui Alfredui Vilbikui.

2014 m. Pelikso Bugailiškio premija už Šiaulių krašto istorijos, paveldo fiksavimą, istorinės ikonografijos sklaidą, aktyvų dalyvavimą Šiaulių miesto kultūros gyvenime paskirta fotografui Algirdui Musneckiui.

2016 m. Pelikso Bugailiškio premija už harmoningą gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą regiono kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime paskirta Kurtuvėnų regioninio parko direktoriui Rimvydui Tamulaičiui.

2017 m. Pelikso Bugailiškio premija už kryptingą Šiaulių tarpukario modernizmo architektūros aktualizavimą, aktyvų Šiaulių miesto istorijos populiarinimą bei ilgametį nuoširdų bendradarbiavimą su Šiaulių „Aušros" muziejumi paskirta Sigitui Vladui Saladžinskui.

2018 m. Pelikso Bugailiškio premija už indėlį tyrinėjant ir aktualizuojant Šiaurės Lietuvos archeologijos paveldą, archeologijos mokslo pritaikymą „Aušros“ muziejaus ekspozicijose, parodose, edukacinėse programose ir gyvosios archeologijos šventėse paskirta archeologei Audronei Šapaitei (po mirties).

2020 m. Pelikso Bugailiškio premija už ilgametį kraštotyros darbą, Šaukėnų kraštotyros muziejaus įkūrimą, kultūros ir gamtos paveldo puoselėjimą paskirta Lietuvos garbės kraštotyrininkei Elenai Burdulienei.

2023 m. Pelikso Bugailiškio premija už Lietuvos dokumentinio kino populiarinimą, kino paveldo aktualizavimą ir išsaugojimą paskirta muziejininkui, audiovizualinio paveldo entuziastui Viktorui Gundajevui.

2024 m. Pelikso Bugailiškio premija už ilgamečius nuoseklius Šiaulių miesto ir krašto istorijos, kultūros paveldo tyrimus, asmenybių, kūrusių Nepriklausomą Lietuvą ir Šiaulius, aktualizavimą paskirta istorikui dr. Jonui Sireikai.