Informacija

Nuostatai

 

                    PATVITRINTA

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus

                         2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 43

 

PELIKSO BUGAILIŠKIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 1. Vykdant Pelikso Bugailiškio valią, Šiaulių „Aušros“ muziejaus tarybos sprendimu 1998 m. buvo įsteigta Pelikso Bugailiškio premija (toliau – Premija).
 1. Premijos steigimo iniciatoriai – Pelikso Bugailiškio palikimo paveldėtoja Julija Daniliauskienė (1926–2009), verslininkas Rimantas Belickas (1957–2003) ir Šiaulių „Aušros“ muziejus.
 2. Premijos steigimo tikslas – pagerbti Pelikso Bugailiškio atminimą, skatinti visuomenės domėjimąsi Lietuvos ir Šiaulių krašto istorija, kultūros paveldu.
 3. Premija skiriama už muziejininkystės, kraštotyros darbus, kultūrinę ir mokslinę veiklą bei darbus, įprasminančius Pelikso Bugailiškio vardą, ne rečiau kaip kas dvejus metus.
 4. Premija skiriama studentams, kraštotyrininkams, muziejininkams, mokslininkams, kultūros darbuotojams ir kitiems asmenims.
 5. Kandidatus premijai gauti siūlo mokslo, švietimo, kultūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, Šiaulių „Aušros“ muziejaus taryba, patys kandidatai.
 6. Kandidatai premijai gauti registruojami Šiaulių „Aušros“ muziejuje kasmet iki vasario 1 d. ir svarstomi tris kartus iš eilės kasmet ar kas du metus.
 7. Premiją skiria Premijos skyrimo komisija.
 8. Premijos skyrimo komisija sudaroma iš 10 narių – premijos steigėjų ir kitų kompetentingų asmenų – trejiems metams.
 9. Premijos skyrimo komisijos sudėtį įsakymu tvirtina Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius.
 10. Premijos lėšas sudaro Pelikso Bugailiškio palikimo dalis, verslininko Rimanto Belicko, „Aušros“ muziejaus įnašai, kitų organizacijų ir privačių rėmėjų lėšos.
 11. Premijos dydį nustato Šiaulių „Aušros“ muziejaus taryba. Premija turi būti ne mažesnė negu 500 Eur.
 12. Premija įteikiama „Aušros“ muziejaus įkūrimo dieną – kovo 11-ąją.
 13. Premiją įteikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius.