Informacija

  • Titulinis
  • Informacija
  • Projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“
Atgal

Projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“

Projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ sudarys galimybes sukurti ir įgyvendinti inovatyvias kultūrines paslaugas: įrengti naujoviškas, modernias atviras eksponatų saugyklas-ekspozicijas, reprezentuojančias turtingus muziejaus archeologijos, etnokultūros, istorijos, dailės rinkinius ir archeologinę ekspoziciją, pagrįstą mokslo ir eksperimentinės archeologijos žiniomis, sukurti specializuotas edukacines veiklas, vykdomas teminėse edukacinėse erdvėse. Patrauklaus muziejaus įvaizdį kurs ir stiprins didelių gabaritų eksponatų lauko ekspozicija. Kokybiškai moderinzuotame Edukacijos centre bus vykdoma naujo turinio, kokybės, formos ir apimties muziejinė-edukacinė veikla, derinanti tradicines ir naujausias technologijas, moklo ir eksperimentinės plėtros žinias, skatinanti lankytojų kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą kultūroje. Sukurtos ir įgyvendintos inovatyvios kultūrinės paslaugos į Edukacijos centrą pritrauks naujus kultūros vartotojų srautus iš Lietuvos ir užsienio, didės kultūros prieinamumas, skirtingo amžiaus ir interesų lankytojai galės patenkinti muziejinius-edukacinius, kultūrinius ir pažintinius poreikius, stiprinti bendruomeniškumą bei istorinį-kultūrinį identitetą.

Vykdomas projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“.

Projekto tikslas – kultūros paslaugų prieinamumo, įvaiovės ir kokybės padidinimas Šiaulių regione ir Lietuvoje.

Rangovas – UAB „Neostata“.
Statybos techninė priežiūra: UAB „Adeimo techninė priežiūra“.

Darbų pradžia: 2019-07-18.
Darbų pabaiga: 2021-09-30.

Projekto vykdytojas: Šiaulių „Aušros“ muziejus.

Finansuojama iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
www.esinvesticijos.lt

 Darbų eigą galite sekti ŠAM Edukacijos centro facebook paskyroje.