Informacija

Atgal

Projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dviračių muziejaus atnaujinimas (modernizavimas)“

2021 metais Šiaulių „Aušros“ muziejus pradeda vykdyti projektą Nr.04.3.1-VIPA-T-113-02-0084 „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dviračių muziejaus atnaujinimas (modernizavimas)“.

Projekto tiklsas – Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės padidinimas Šiaulių regione ir Lietuvoje.

Įgyvendinus projektą bus modernizuotas vienintelis specializuotas ir dviračių istorijai skirtas muziejus Lietuvoje. Projekto metu planuojama atlikti šio išskirtinio kultūros objekto išorinių atitvarų energetinių savybių gerinimo bei šildymo, karšto vandens ir vėdinimo sistemų atnaujinimo darbus. Įgyvendinus projektą Dviračių muziejuje bus sukurta tinkamam muziejinių vertybių saugojimui reikalinga bei lankytojams ir darbuotojams komfortiška jutiminė aplinka. Tai darys teigiamą įtaką ir čia teikiamų kultūros paslaugų kokybei. Tokiu būdu skirtingo amžiaus ir interesų lankytojų grupės Dviračių muziejuje galės patenkinti visus kultūrinius, edukacinius, pažintinius poreikius. Projekto įgyvendinimas į muziejų pritrauks naujų kultūros vartotojų srautus, skatins lankytoją kultūros objekte praleisti daugiau laiko.

Projekto vykdytojas: Šiaulių „Aušros“ muziejus.

Projekto pradžia 2021-01-15

Projekto pabaiga 2023-01-31

Trukmė 24 mėn.

Finansavimo suma 246890,00 Eur.Finansuojama iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų
www.esinvesticijos.lt