Atviri duomenys

Čia skelbiami Šiaulių „Aušros“ muziejaus tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Šiaulių „Aušros“ muziejaus disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

– Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS).

– Šiaulių „Aušros“ muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainoraštis ir jų teikimo tvarka, patvirtintas Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus 2017-03-22, įsakymu Nr. 76.