Padaliniai

Pastato istorija

Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių namas statytas 1925–1927 m. (archit. K. Reisonas), jame šeima gyveno iki 1944 m.

1955 m. namas paskirtas Šiaulių „Aušros“ muziejui. 1959 m. čia atidaryta pirmoji pokarinė muziejaus ekspozicija. 1963 m. ji buvo pertvarkyta ir atspindėjo Šiaulių krašto ir Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų iki 1940 m. Joje buvo Archeologijos, Etnografijos, Liaudies meno ir Istorijos skyriai. Vis papildoma ekspozicija gyvavo iki 1977 m. 1977–1980 m. pastatas buvo remontuojamas.

1986 m. čia atidaryta pirmoji muziejaus istorijoje dailės ekspozicija, kurioje buvo rodomi vertingiausi dailės rinkinių eksponatai. Ekspozicija pradedama senąja ir šiuolaikine tautodaile – medžio skulptūra, keramika, tapyba ir t. t. Atskira salė skirta Lietuvos vaizduojamajai dailei. Čia buvo eksponuojami V. Smakausko, P. Smulgevičiaus, V. Slendzinskio darbai, litografijos iš „Vilniaus albumo“. Tarpukario Lietuvos dailę pristatė G. Bagdonavičiaus, S. Riomerienės, M. Katiliūtės, S. Ušinsko, P. Eidukevičiaus, P. Kalpoko, M. Dobužinskio ir kt. autorių darbai.

1986–1990 m. buvo rodoma ir Vakarų Europos tapybos, skulptūros, taikomojo meno bei japonų graviūrų ekspozicija.

1991 m. Danutė ir Gražbylė Venclauskaitės tėvų namą padovanojo „Aušros“ muziejui. 1992 m. šis pastatas oficialiai pavadintas Venclauskių namais.

1995 m. atidaryta S. ir K. Venclauskių ekspozicija, nušviečianti garsaus tarpukario advokato ir talentingos aktorės bei režisierės šeimyninį bei visuomeninį gyvenimą. Venclauskių šeimos, išauginusios daugiau nei 100 pamestinukų bei neturtingų vaikų, atminimui muziejaus terasoje 1993 m. atidengta skulptūra „Motinystė“ (skulptorius Antanas Šnaras). 2005 m. namo kieme atidengtas paminklas advokatui Kazimierui Venclauskiui (skulptorius Gintautas Lukošaitis).

Šiuo metu Venclauskių namai atviri po dvejus metus vykusio projekto „Venclauskių namų restauravimas ir pritaikymas daugiafunkcei muziejinei veiklai“, finansuoto iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. www.esinvesticijos.lt

Pastatas įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.