Padaliniai

Muziejaus istorija

Fotografijos muziejus įkurtas 1973 m. gegužės 25 dieną, kai Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos muziejaus (dabar – Šiaulių „Aušros“ muziejus) laikinai suteiktose dvejose salėse buvo atidaryta nedidelė LTSR Fotografijos meno draugijos globojamo visuomeninio Fotografijos muziejaus ekspozicija. Lietuvos fotografijos muziejaus idėją subrandino ir kartu su bendraminčiais įgyvendino anuomet jaunas fotožurnalistas Antanas Dilys. Tada tokių specializuotų fotografijos paveldo muziejų nebuvo ir visoje Sovietų Sąjungoje, o ir pasaulyje jų veikė tik apie 3 dešimtis.

Netrukus, 1976–aisias, muziejaus įkūrėjo ir jo bendraminčių kuriamas muziejus atrado nuolatinį prieglobstį pačiame Šiaulių senamiesčio centre, Vilniaus gatvėje tarpukariu statyto pastato antrajame aukšte. Tais pačiais metais Fotografijos muziejus perėjo „Aušros“ muziejaus žinion ir tapo šio vieno iš didžiausių Lietuvoje muziejaus skyriumi. Neužilgo naujosiose patalpose atidaryta ir pirmoji ilgalaikė muziejinė ekspozicija, pradėtos rengti parodos, tarprespublikiniai fotografijų konkursai, suorganizuoti pirmieji Lietuvoje fotografijos meno festivaliai, vyko fotografijos mokymai, seminarai, konferencijos – muziejus tapo svarbiu fotografijos meno ir paveldo centru.

Pirmoji reikšminga muziejaus plėtra įvyko 1983 m., kuomet muziejui buvo perduotas ir trečiasis pastato aukštas, visas muziejus pertvarkytas, 1990 m. įrengta nauja Lietuvos fotografijos istorijos ekspozicija, keičiamų parodų erdvės. 2009–2014 m. vykusios rekonstrukcijos metu muziejaus patalpos buvo dar labiau išplėstos ir modernizuotos ir šiandien jau užima visą keturių aukštų pastatą miesto centre.