Naujienos

Atgal

Venclauskių namuose-muziejuje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas

2022-06-13

2022 m. birželio 13 d. Venclauskių namuose-muziejuje (Vytauto g. 89, Šiauliai) vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas.  Renginyje buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) Okupacijų ir genocido muziejaus darbuotojų parengta knyga „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 m. tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“. Dalyvavo knygos sudarytojos Ramunė Driaučiūnaitė ir Milda Jarušaitienė, LGGRTC leidyklos atstovai. 

Šių dienų skaudžių pasaulinių įvykių, karo Ukrainoje kontekste Birželio 14-oji, Lietuvoje minima kaip Gedulo ir vilties diena, įgauna ypatingą prasmę. 1941 m. birželio 14 d. Sovietų sąjungos represinės struktūros pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į atokias šiaurinės Sovietų sąjungos teritorijas.  Birželio 14–18 d. iš Lietuvos buvo ištremta per 18 tūkst. gyventojų. Ši masinė Lietuvos gyventojų trėmimo akcija tapo lietuvių tautos skausmo simboliu. 1940–1953 m. laikotarpiu iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių. Sovietiniuose lageriuose buvo sušaudyta ir mirė apie 23 tūkst. kalinių. Tremtyje žuvo apie 28 tūkst. žmonių.

2022 m. LGGRTC  išleistoje knygoje „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ pristatomos ištraukos iš 1941 m. tremtinių Teodoros Akvilinos Bliūdžiuvienės, Akvilės Petronėlės Bliūdžiūtės, Dalios Grinkevičiūtės, Danutės Adelės Markevičiūtės, Jono Tallat-Kelpšos, Stasio Tallat-Kelpšos, Algimanto Katiliaus, Kazimieros Narbutienės, politinių kalinių Aleksandro Stulginskio ir Juozo Duoblio dienoraščių ir atsiminimų. Juose asmeniniai žmonių išgyvenimai atskleidžia sukrečiančią ištremtų ar lageriuose įkalintų žmonių kasdienybę: tai nepakeliamos, alinančios gyvenimo sąlygos, betikslis, sekinantis fizinis darbas, nuolatinis maisto stygius, blaškymasis tarp vilties ir nevilties, kai vieni pasinerdavo į pasyvią rezignaciją, o kiti išsaugojo norą kovoti ir nepasiduoti.

Knyga „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ 2022 m. vasario mėn. buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje, o balandžio mėn. – anglų kalba išleistas knygos variantas  – Londono knygų mugėje.

Išlikę tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai – pirminis šaltinis ir faktinis okupacinės valdžios vykdyto nekaltų žmonių naikinimo įrodymas.  Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomi 1941 m. tremtinių Darijos Zubovaitės-Pūtvienės, Jadvygos Bielinskaitės-Baškienės, politinių kalinių Tado Dantos, Edvardo Vojevodskio, Joanos ir Juozo Novogruckių ir kt. represuotų asmenų atsiminimai, atskleidžiantys šeimų išsiskyrimo tragediją, skausmą ir netektis, tėvynės ilgesį ir viltį sugrįžti.

Renginio akimirkas įamžino E. Tamošiūnas.