Naujienos

Atgal

Fotografijos muziejus pristato naują elektroninį leidinį

2020-12-07

Fotografijos muziejus elektroniniu formatu išleido Tarptautinio senųjų fotografijos technologijų simpoziumo medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis, kuri prieinama Fotografijos muziejaus administruojamoje svetainėje www.photosymposium.lt. Leidinys yra nemokamas ir pasiekiamas visiems, besidomintiems fotografija ir fotografijos paveldo išsaugojimo problemomis.

Pirmasis Tarptautinis senųjų fotografijos technologijų simpoziumas Fotografijos muziejuje buvo surengtas 2019 m. rugsėjo mėn. Jame dalyvavo su fotografija dirbantys įvairių sričių specialistai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos, Italijos ir Ukrainos. Pagrindinis renginio tikslas – suvienyti įvairių sričių specialistus, kurie sprendžia aktualias fotografijos paveldo saugojimo problemas.

Pirmajame susitikime Fotografijos muziejuje fotografijos tyrinėtojai, saugotojai, restauratoriai, fotografai, senųjų fotografijos technikų meistrai ir edukatoriai 3 dienas gilinosi į įvairius senųjų fotografijos procesų tyrimo, identifikavimo, klasifikavimo, saugojimo, konservavimo, pritaikymo ir populiarinimo klausimus, aptarinėjo problemas, keitėsi patirtimi ir informacija.

Simpoziumo programa buvo sudaryta iš 2 dalių – teorinės konferencijos ir praktinių dirbtuvių. Konferencijoje įvairiais aspektais buvo pristatyti Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus (pranešėja Vaida Sirvydaitė-Rakutienė), Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejaus (Vilija Ulinskytė-Balzienė), Suomijos fotografijos muziejaus (Laura Salas (Laura Sallas) ir Rygos istorijos ir laivininkystės muziejaus (Lauma Lanceniecė (Lauma Lanceniece) fotografijų rinkiniai, aptarta senųjų fotografijos procesų tyrimo problematika, atskiri procesai (Gintas Kavoliūnas, Radoslavas Bžozovskis (Radosław Brzozowski), pasidalyta senųjų fotografijų konservavimo patirtimi Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centruose (Vita Andrulienė, Žydrė Petrauskaitė, Vilma Šileikienė, Eglė Piščikaitė), pristatyta senųjų fotografijos procesų interpretacijos patirtis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus edukacinėje veikloje (Daiva Banikonienė, Povilas Šnaras). Dviejų dienų teorinį-praktinį seminarą apie XIX ir XX a. fotografijos medžiagas ir procesus vedė Turino universiteto profesorė, privataus senųjų fotografijų restauravimo ir konservavimo centro Romoje įkūrėja dr. Sandra Marija Petrilio (Sandra Maria Petrillo, Italija). Dauguma konferencijos pranešimų straipsnių, taip dr. S. M. Petrilio pateiktas aktualios bibliografijos ir naudingų nuorodų sąrašas publikuojami šiame leidinyje.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė