Naujienos

Atgal

Dėmesio! Informuojame apie lankymosi Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose tvarką

2021-11-19

Informuojame apie lankymosi Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose tvarką. Galimybių paso sistema netaikoma: muziejų ekspozicijų ir parodų lankymui, renginiams, ekskursijoms ir edukaciniams užsiėmimams.
Veiklos be Galimybių paso vykdomos, atsižvelgiant į išimtis, taikomas valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamoms paslaugoms, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas).
Paslaugos teikiamos laikantis visų nustatytų saugumo reikalavimų ir apribojimų, atsižvelgiant į Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir numatytas priemones. Privaloma: kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas, renginio dalyvių registracija.