Naujienos

Atgal

Chaimo Frenkelio viloje – renginys, skirtas Pasaulio lietuvių metams

2019-03-07

2019 m. kovo 7 d. Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyko Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės (1922–2009, JAV) parodos „Poeto mūza – Savoldo angelas“ ir knygos „Alfonsas Nyka-Niliūnas. Praradimo simfonijos“ (fotografinė laida) pristatymai. Dalyvavo knygos sudarytoja ir parengėja dr. Virginija Paplauskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejus), aktorius Vladas Baranauskas (Valstybinis Šiaulių dramos teatras). Renginys skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti. 

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad šiais metais sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Dokumentas pabrėžė lietuvių pastangas išsaugoti nepriklausomos Lietuvos tradicijas, kvietė puoselėti tautinį patriotizmą, laisvės ir demokratijos siekius. Šiai progai paminėti, muziejuje buvo prisiminta išeivių šeima – dailininkė A. Laucevičiūtė-Čipkienė (1922–2009) ir poetas A. Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė Alfonsas Čipkus) (1919–2015).

2017 m. Berenika ir Aris Čipkai padovanojo Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui savo mamos Aleksandros darbus. „Guvi, nerimstanti, nenustygstanti vietoje menininkė ieškojo naujų raiškos būdų ir naujų stilistinių priemonių. Jos meno kūriniai saviti, technika įvairi. Ji tapė ant keraminių vazų, ant drobės. Amerikoje pasinėrė į abstraktųjį ekspresionizmą. Tai atliepė ir jos dvasinis pasaulis. Jos pagalbininkais tapo dažai, drobė ir laki vaizduotė, dėl kurios ir buvo nutapyti ekspresyvių potėpių kūriniai. Paveikslus ji pasirašinėjo Sandros vardu“, – dailininkės kūrybą apibūdina Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskienė.

Savo kūrybinį ir kultūrinį palikimą A. Nyka-Niliūnas patikėjo Maironio lietuvių literatūros muziejui. Itin vertingas rašytinis palikimas, kuriame yra rankraščių bei mašinraščių su įdomiais autoriaus taisymais, braukymais ir pastabomis. Išskirtinę reikšmę turi du pirmieji sąsiuviniai, supažindinantys su poeto kūrybinio kelio pradžia. Vieno jų – „Praradimo simfonijos“ – 1946 metų kūrybinio rankraščio fotografinė kopija bus pristatyta susirinkusiems Chaimo Frenkelio viloje.

Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės (JAV) paroda „Poeto mūza – Savoldo angelas“ iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių Chaimo Frenkelio viloje bus eksponuojama iki 2019 m. balandžio 7 d.

Dalijamės renginio akimirkomis. Fot. J. Kirkilaitė.

Organizatoriai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
Partneris Maironio lietuvių literatūros muziejus.