Naujienos

Atgal

Atnaujinamas Dviračių muziejus

2021-01-03

2021 metais Šiaulių „Aušros“ muziejus pradeda vykdyti projektą „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dviračių muziejaus atnaujinimas (modernizavimas)“.

Projekto tiklsas – Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės padidinimas Šiaulių regione ir Lietuvoje.

Įgyvendinus projektą bus modernizuotas vienintelis specializuotas ir dviračių istorijai skirtas muziejus Lietuvoje. Projekto metu planuojama atlikti šio išskirtinio kultūros objekto išorinių atitvarų energetinių savybių gerinimo bei šildymo, karšto vandens ir vėdinimo sistemų atnaujinimo darbus. Įgyvendinus projektą Dviračių muziejuje bus sukurta tinkamam muziejinių vertybių saugojimui reikalinga bei lankytojams ir darbuotojams komfortiška jutiminė aplinka. Tai darys teigiamą įtaką ir čia teikiamų kultūros paslaugų kokybei. Tokiu būdu skirtingo amžiaus ir interesų lankytojų grupės Dviračių muziejuje galės patenkinti visus kultūrinius, edukacinius, pažintinius poreikius. Projekto įgyvendinimas į muziejų pritrauks naujų kultūros vartotojų srautus, skatins lankytoją kultūros objekte praleisti daugiau laiko.

Projekto vykdytojas: Šiaulių „Aušros“ muziejus.

Finansuojama iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų
www.esinvesticijos.lt

INFORMACIJA PILDOMA.