Naujienos

Atgal

Sveikiname

2020-04-08

Velykos – Didžiojo Atgimimo šventė, kuri šiandien mus skatina apmąstyti
tikėjimo prasmę, įvertinti bendrystės svarbą ir amžinąsias vertybes.
Tikėkime nauja pradžia ir pasitikime ją šviesiomis mintimis,
nestokodami vilties ir gerumo.

Gražių šv. Velykų linki
Šiaulių „Aušros“ muziejaus bendruomenė

Fot. „Margutis" (autorė Zofija Jakaitė, XX a. 8 deš., ŠAM E-L 901) ir
karpinys „Margučių raštų motyvai" (autorė Julija Daniliauskienė, XX a.
II p., ŠAM D-LM 1406)