Naujienos

Atgal

Radijo ir televizijos muziejus prisimena muziejaus įkūrėją inžinierių Joną Rimkevičių

2020-07-23

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys – Radijo ir televizijos muziejus – įkurtas 1982 m. inžinieriaus, kraštotyrininko Jono Rimkevičiaus (1940–2016) iniciatyva. Šiemet liepos 26 d. J. Rimkevičiui būtų sukakę 80 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus bendruomenė nuoširdžiai ilgisi technikos istorijos puoselėtojo, muziejaus globėjo, patrioto, bendražygio, draugo.

 J. Rimkevičius gimė kario savanorio, miškininko šeimoje Šiauliuose. Baigė Kauno politechnikos institutą,1969–1982 m. dirbo Šiaulių televizorių gamykloje inžinieriumi. Nuo 1972 m. įsitraukė į disidentinę veiklą, nuo 1974 m. priklausė Kraštotyros draugijai, aktyviai dalyvavo kraštotyros ekspedicijose. Buvo radijo mėgėjas, trumpabangininkas. Aktyviai tyrinėjo technikos istoriją, 1978 m. suorganizavo didelę parodą Inžinierių namuose Šiauliuose, skirtą radijo Lietuvoje 60-mečiui pažymėti. 1976 m. įkūrė visuomeninį Radijo ir televizijos muziejų, kuris 1982 m. buvo atidarytas oficialiai. 1994 m. Radijo ir televizijos muziejus tapo Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniu, šiandien jame sukaupta beveik 5 000 eksponatų.

J. Rimkevičius buvo persekiojamas KGB, tai pastūmėjo jį 1983 m. iš Šiaulių išvykti į Vilnių, kur tęsė disidentinę veiklą, įsitraukė į Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės draugijos, klubų „Talka“, „Kultūros klubas“, kultūros sąjūdžio „Alkas“ veiklas. Prasidėjus Atgimimui, dalyvavo Steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime, 1990 m. įstojo į Lietuvos atkuriamąją kariuomenę, aktyviai dalyvavo 1991 m. sausio įvykiuose. J. Rimkevičius apdovanotas Sausio 13-osios ir Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliais. 2008 m. už  kraštotyros veiklą, pastangas įkuriant visuomeninį Radijo ir televizijos muziejų Šiauliuose ir aktyvų pilietiškumą jam paskirta Pelikso Bugailiškio premija. Iki pat mirties 2016 m. spalio 9 d. nuoširdžiai rūpinosi Radijo ir televizijos muziejumi.

Fot. Diana Vasiljeva 

Juos vienija veikla Radijo ir televizijos muziejuje. Iš kairės: muziejaus įkūrimo iniciatorius Jonas Rimkevičius, buvusios muziejininkės Angelė Milienė, Genovaitė Žukauskienė, šiandien Radijo ir televizijos muziejuje besidarbuojantis Marius Morozas.