Naujienos

Atgal

Knyga „Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose“

2021-12-16

2021 m. gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos Kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių „Aušros“ muziejus ėmėsi įgyvendinti projektą  „Knyga „Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose. Lietuvos žydų istorijos liudijimai“ leidyba“.
 
„Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose. Žydų istorijos liudijimai“ – tai Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2020–2021 m. parengtas leidinys, kuriame pristatoma XIX a. pab. – XX a. vid.  Šiauliuose gyvenusios garsios Lietuvos žydų šeimos, sėkmingai įsiliejusios į krašto ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, istorija, aptariamas jos palikimas.

Svarbiausias Chaimo Frenkelio paveldo objektas gyvenamasis namas-vila pastatytas 1908 m. Tai unikalus, vienas iš nedaugelio Lietuvoje XX a. pr. moderno architektūros (secesijos, jugendo) statinių.  Joje nuo 1993 m. yra įsikūręs Šiaulių „Aušros“ muziejus. Čia įrengtos ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas“, nuolat vyksta renginiai, susiję su žydų istorija, kultūra ir paveldu. Tai įpareigoja muziejaus darbuotojus domėtis Frenkelių šeimos istorija, žydų gyvensena, vila, kaip secesijos stiliaus architektūros objektu. Tuo labiau, kad istoriniai šaltiniai ir žinios apie šią šeimą labai skurdžios, kurį laiką net neturėta Frenkelio portretinio atvaizdo, šeimos fotografijų. Eksponatų ir informacijos rinkimas bei istorijos rekonstrukcija – viena sudėtingiausių muziejininkystės sričių, reikalaujanti daugelio metų kruopštaus darbo. Šiaulius skaudžiai palietę du pasauliniai karai paliko savo pėdsaką – negrįžtamai buvo sunaikinta Frenkelių šeimos paveldo dalis: išdraskytas fabrikas, dingusi ikonografinė medžiaga, daiktai. Muziejininkams tenka po mažą kruopelytę surinkti medžiagą ir atstatyti istorinius faktus. „Aušros“ muziejus nuosekliai vykdo tyrinėjimus šia tema ir viešina jų rezultatus. 2008 m. Chaimo Frenkelio vilos pirmajame aukšte buvo įkurta ekspozicija „Žydų paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“, kuri lankytojui yra tarsi įvadas į pažintį su buvusių vilos šeimininkų gyvenimo ir veiklos istorija bei palikimu.

Šių metų gruodžio pabaigoje bus išleistas recenzuotas leidinys – kolektyvinė monografija – „Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose. Lietuvos žydų istorijos liudijimai“. Monografijoje apjungta vilos istorija, architektūros tyrinėjimai, žydų gyvensena, Frenkelių šeimos istorija, duomenys apie odų fabriką.

Leidinio straipsniuose publikuojama pastarųjų metų atliktų tyrimų medžiaga: dokumentai, fotografijos (vilos interjerų, šeimos gyvenimo, fabriko veiklos), atsiminimai. Architektė, menotyrininkė dr. Lina Preišegalavičienė (VDU) atliko išsamius menotyrinius Chaimo Frenkelio vilos tyrimus. Jie pateikiami straipsnyje „Chaimo Frenkelio vila: architektūrinės estetikos ir žydiško gyvenimo tradicijų dermė.“ Surinkta ir susisteminta medžiaga apie Frenkelių šeimos istoriją bei odos fabriką. Parašyti Raimundo Balzos, Vilmos Karinauskienės, Virginijos Šiukščienės, Vilijos Ulinskytės-Balzienės straipsniai. Odetos Stripinienės straipsnyje „Chaimo Frenkelio vila – pagrindinis Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys“ apibendrinta medžiaga apie Chaimo Frenkelio vilą kaip vieną svarbiausių Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių.

Leidinys atliks keleriopą funkciją – per vieno namo istoriją papasakos garsios žydų šeimos istoriją, parodys jos įtaką Šiauliams ir sudėtingą likimą, palies Šiaulių pramonės istoriją, reprezentuos Šiaulius, kaip svarbų Lietuvos žydų kultūros paveldo miestą, atskleis žydų gyvensenos ypatumus.

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Odeta Stripinienė, tel. (8 41) 52 69 30.
 
 
Iliustracijos:
 1. Jokūbas Frenkelis namuose įrengtame darbo kabinete. Ant sienos – tėvų Chaimo ir Doros Frenkelių portretai. Fotografija. Fot. nežinomas, XX a. 3–4-asis deš. ŠAM, F–IF 3895

 2.Ninos Frenkel ir Kornelijaus Vugo sutuoktuvės Londone. Iš kairės: Ira Šlosberg, Roza Frenkelienė, Kornelijus Vugas, Arturas Frenkelis, Nina Frenkel, Ema Frenkel, Jokūbas Frenkelis. Fotografija. Fot. nežinomas, 1938-03-18. Ninos Frenkel-Vug  asmeninis archyvas

3. Chaimo Frenkelio vilos kiemas. Fot. Vaclovas Radavičius, 1971. ŠAM, Neg. Nr. 22190/1