Naujienos

Atgal

Ieškome raštinės specialisto (-ės)

2020-10-16

Šiaulių „Aušros“ muziejus ieško naujo komandos nario – Raštinės specialisto (-ės). Darbo vieta – Šiaulių „Aušros“ muziejaus administracija (Vilniaug g. 74, Šiauliai).

Kandidatai turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas.
2. Raštinės specialistas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
3. raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;
4. bendruosius reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius dokumentus;
5. norminius aktus, kurie nustato specialiųjų dokumentų tvarkymo taisykles;
6. dokumentų įforminimo reikalavimus;
7. administracinės kalbos kultūros pagrindus;
8. dokumentų ir raštų tekstus;
9. kanceliarinę (raštinės) kalbą;
10. dokumentų sisteminimo, komplektavimo tvarką;
11. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir vieną iš ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu, pageidautina – kitų užsienio kalbų (rusų, lenkų) pagrindus.
12. dirbti kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel,  Outlook Express; Internet Explorer) programiniu paketu.
Funkcijos:
Šias pareigas einantis darbuotojas organizuoja muziejaus dokumentų laikymą ir jų apsaugą, kontroliuoja vadovo įsakymų vykdymą, raštų rengimą, forminimą, peržiūri gautą korespondenciją,  ruošia įsakymus kadrų, priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, atostogų ir kt. klausimais, tvarko darbuotojų asmens bylas, vykdo kitas su veiklos specifika susijusias užduotis, funkcijas atlieka savarankiškai, direktoriui kontroliuojant galutinį rezultatą.
 
Muziejus naujam darbuotojui siūlo darbą pilnu pareigybės krūviu, visas socialines garantijas. Priskaičiuotas atlyginimas – nuo 865 Eur per mėnesį.
Norinčius prisijungti prie muziejaus kolektyvo kviečiame CV siųsti el. paštu rastine@ausrosmuziejus.lt iki spalio 31 d.