Naujienos

Atgal

Chaimo Frenkelio viloje – knygos apie Lietuvos teismus pristatymas

2018-12-01

2018 m. gruodžio 4 d., antradienį, 17 val. Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyko teisininko Alfredo Vilbiko knygos „Teismai ir teisėjai Lietuvoje (1918–2018)“ pristatymas. Renginį moderavo advokatas, kultūrologas Jonas Nekrašius. Įėjimas nemokamas.

Šiais metais išleista knyga supažindina visuomenę su trumpa teismų istorija Lietuvoje 1918–2018 m., atskleidžia, kaip, per šimtą metų keičiantis politinėms santvarkoms, kito teismų struktūros ir ten dirbę teisėjai. Pateikiamas maksimaliai tikslus teismų ir teisėjų sąvadas, kiek jį leido sudaryti Lietuvos archyvuose esami duomenys. Į teisėjų sąvadą įrašyta daugiau kaip 2900 minėtu laikotarpiu dirbusių teisėjų. Jų duomenys įtraukti iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Pirmieji teismai Lietuvos teritorijoje po Pirmojo pasaulinio karo ėmė kurtis jau 1918 m. gruodžio viduryje. Per 100 metų Lietuvos teritorijoje buvo 1120 teismų, įsikūrusių 191 Lietuvai priklausiusioje gyvenamojoje vietovėje.

Į teismų sąvadą įrašyti visi Lietuvos teritorijoje buvę teismai. 1120 skirtingų teismų surašyti abėcėlės tvarka. Tos pačios gyvenamosios vietovės teismai išdėstyti chronologine tvarka pagal veiklos metus, pradedant 1918 ir baigiant 2018 m. Nurodytas tikslus tuo metu buvusio teismo pavadinimas, teritorinis administracinis padalijimas, teismo įkūrimo diena, veiklos laikas, tuo metu ten dirbę teisėjai ir jų darbo metai.

Knygos autorius Alfredas Vilbikas gimė 1953 m. Varėnoje, nuo 1979 m. gyvena Šiauliuose. 1981 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko specialybę. 1974–1979 m. dirbo Varėnos r. Vidaus reikalų skyriaus priešgaisrinės apsaugos inspektoriumi, 1979–1985 m. – Šiaulių priešgaisrinės apsaugos įgulos viršininku, 1985–1990 m. – Šiaulių miesto vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotoju, 1990–1998 m. Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato vyresniuoju komisaru, 1998–2000 – Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiuoju komisaru (vadovu). Nuo 2000 iki 2015 m. dirbo Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju. 2015–2018 m. Šiaulių apygardos teismo teisėju, atleistas pasibaigus įgaliojimų laikui. Nuo 2018 m. dirba Nacionalinėje teismų administracijoje Komunikacijos skyriuje komunikacijos specialistu. Šiaulių universiteto lektorius. 2012 m. P. Bugailiškio premijos laureatas (už dviejų visuomeninių muziejų įkūrimą ir teismų istorijos tyrinėjimą 1985–2011 m.). 2018 m. teismų šimtmečio proga apdovanotas ženklu „Už nuopelnus teismų sistemai“.

Laisvalaikiu domisi Lietuvos istorija, ypatingai teismų istorija, numizmatika, filatelija, sportuoja, įkūrė Priešgaisrinės apsaugos (1985), policijos (1995) ir teismų (2016) visuomeninius muziejus, taip pat Teismų ekspoziciją Nacionalinėje teismų administracijoje Vilniuje (2014).

Knygos „Ginklai, sauga, antspaudai, pirotechnika: įstatymai ir poįstatyminiai aktai“ (1998) sudarytojas; knygos „Stabdyk nusikalstamumą“ (1998) autorius ir sudarytojas; „Policija ir visuomenė“ (1998) autorius ir sudarytojas; „Šiaulių apygardos teismų istorija (1915–1945 ir 1990-2004)“ (2005) autorius ir sudarytojas; „Šiaulių metraštis 2003–2006 m.“ (2007) bendraautoris; „Šiaulių apygardos teismų istorija (1915–1945 ir 1990–2006)“ (2007) autorius ir sudarytojas; „Teismai ir teisėjai Lietuvoje 1918–2008 metais“ (2009) autorius ir sudarytojas; studijų knygos studentams „Šeimos ir socialinė teisė“ (2010) sudarytojas; „Šiaulių metraštis 2007–2010 m.“ (2011) bendraautoris; „Teismai ir teisėjai Lietuvoje 1918–2013 metais“ (2014) autorius ir sudarytojas; Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose (1990–2010) I dalis (2013) autorius ir sudarytojas; „Teismai ir teisėjai Lietuvoje 1918–2018 metais“ (2018) autorius ir sudarytojas.

Fot. E. Tamošiūnas