Naujienos

Atgal

Viešos paskaitos grįžta į Fotografijos muziejų, ciklu „Fotografijos rakursai“

2022-10-17

2022 m. rugsėjo 29 d. – spalio 20 d. Fotografijos muziejus kviečia klausytis viešų paskaitų ciklo „Fotografijos rakursai“ ir su keturiais žinomais lektoriais tyrinėti fotografiją, pasitelkus antropologinį, filosofinį, meninį, mokslinį požiūrius. Gilintis į fotografijos medijos veikimą šiuolaikinėje visuomenėje, jos įtaką ekologinių nelaimių kontekste, santykį su kitomis disciplinomis. Kelti klausimus apie fotografijos poveikį mums ir drauge ieškoti atsakymų.

Rugsėjo 29 d. paskaitų ciklas „Fotografijos rakursai“ startuos su filosofo, rašytojo prof. Kristupo Saboliaus paskaita „Ar įmanoma nufotografuoti antropoceną?“. Jau kuris laikas verda aštrios diskusijos, susijusios su antropoceno reprezentavimu. Išskiriami įvairūs naratyvai ir vizualizavimo strategijos, siekiantys atskleisti žmogaus poveikį geologiniams ir klimatiniams procesams. Juo karščiau vyksta diskusijos, tuo dažniau atsigręžiama į vizualinio atvaizdavimo, o kartu ir vaizduotės klausimą. Ar pastanga atvaizduoti išlieka tinkama laikysena ekologinių katastrofų akivaizdoje? Kita vertus, galbūt mėginimas suprasti aplinkodairos krizę visų pirma reikalautų vaizduotės atsinaujinimo, kuris leistų angažuotis aktyviam veiksmui ir etinei atsakomybei, o sykiu suteiktų progą persvarstyti paties žmogaus kaitos problemą.

Spalio 5 d. menotyrininkė, parodų kuratorė, knygų apie fotografiją ir šiuolaikinį meną autorė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė prof. Agnė Narušytė kvies į paskaitą „Fotografinio momento transformacijos: tarp disciplinų“. Paskaitoje bus kalbama apie fotografijos santykį ir jungimąsi su kitais menais: tapyba, kinu, teatru, performansu. Svarstoma, kaip tokia simbiozė keičia fotografijos ontologiją. Ar neprarandamas fotografijos buvimo praeityje tikrumas? Kokios naujos semiotinės konstrukcijos sukuriamos? Analizuojamas skaitmeninės fotografijos nutolimas nuo tikrovės ir supanašėjimas su garsininėmis struktūromis.

Spalio 12 d. paskaitą „Fotografija kaip aktyvizmas. Zanele Muholi kūryba“ pristatys Laima Kreivytė, menotyrininkė, poetė, menininkė, parodų kuratorė, dėstytoja, LGBT aktyvistė. Paskaitoje į fotografiją bus žvelgiama, kaip į aktyvų veiksmą, kuriuo siekiama sukelti socialinį, politinį pokytį. Nagrinėjama šiuolaikinių fotografų, vadinančių save vizualiaisiais aktyvistais, kūryba. Analizuojamas 2019 m. Venecijos šiuolaikinio meno bienalės dalyvės fotografės Zanele Muholi atvejis. Lektorė svarstys, kaip fotografijomis kvestionuojama galios pozicija ir dominuojantis kanonas.

Spalio 20 d., paskutinėje paskaitų ciklo paskaitoje „Ar mes pasakojame istorijas, ar jos pasakoja mus?", fotografė, žurnalistė, keliautoja, viena iš atsakingos žurnalistikos erdvės „Nara“ įkūrėjų, lektorė Berta Tilmantaitė kalbės apie fotopasakojimų kūrimą, analizuos savo kurtas istorijas, kuriose tyrinėjamos ekologinės temos – atskleidžiamas žmogaus ir gamtos ryšys. Bus keliami klausimai apie naratyvų įtaką žmogui ir fotografijos vietą žurnalistikoje, aptariamas fotografo dokumentalisto darbo pobūdis, etikos standartų skirtingumai skirtingose šalyse.

Paskaitos vyks Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) bei bus tiesiogiai transliuojamos muziejaus Facebook paskyroje. Paskaitų pradžia – 17.30 val.

Paskaitos nemokamos, išsami informacija: https://i.fotomuziejus.lt/SsiVf

Organizatorius: Fotografijos muziejus
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė