Naujienos

Atgal

Viešojo negyvenamosios patalpos nuomos konkurso dalyvių dėmesiui!

2022-05-05

Informuojame, kad pratęsiamas paraiškų dalyvauti viešojo negyvenamosios patalpos, esančios Vilniaus g. 74, Šiauliai, nuomos konkurse pateikimo terminas. Pratęsus terminą, paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2022 m. gegužės 16 d. 10 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus raštinėje (Vilniaus g. 74, Šiauliai), dokumentų valdymo ir administravimo specialistei N. Bložei.

Konkursas vyks 2022 m. gegužės 16 d. 10 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus raštinėje (Vilniaus g. 74, Šiauliai). Pradinė minimali 104.33 kv. m ploto patalpos nuomos kaina – 399,58 Eur mėnesiui. Paskirtis – kavinės įrengimas. Maksimali turto nuomos sutarties su pratęsimais trukmė – 10 metų (penkeri metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį dar penkeriems). Pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių nuompinigių dydžiui (1198,74 Eur), konkurso dalyviai sumoka į Šiaulių „Aušros“ muziejaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT367300010002407530 AB banko „Swedbank“.

Išsamesnę informaciją apie konkursą teikia:
Muziejaus infrastruktūros priežiūros tarnybos vedėjas Romas Vaiginis, tel. (841) 526 940, mob. 8 687 16 750, el. p. romas.vaiginis@ausrosmuziejus.lt
Muziejaus infrastruktūros priežiūros tarnybos statybos inžinierė Ilona Kunakinė, tel. (841) 524391, el. paštas: ilona.kunakine@ausrosmuziejus.lt