Naujienos

Atgal

Chaimo Frenkelio viloje – vieša G. Globio paskaita „Skautai Lietuvoje: 100 metų istorijos pėdsakais“

2018-12-13

2018 m. gruodžio 19 d., trečiadienį, 17 val. Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyks istoriko, gido, skauto Giedriaus Globio vieša paskaita „Skautai Lietuvoje: 100 metų istorijos pėdsakais“. Paskaita yra „Aušros“ muziejus organizuojamo viešų paskaitų ciklo „Šimtmečio naratyvai“ dalis. Įėjimas nemokamas.

1918 m. spalio 1 d. Petras Jurgelevičius-Jurgėla lietuvių gimnazijoje Vilniuje ateitininkams skaitė paskaitą apie skautų veiklą. Po šios paskaitos atsirado 2 mergaitės ir 10 berniukų panorusių tapti skautais. Tų pačių metų lapkričio 1 d. įvyko Vilniaus lietuvių skautų bei skaučių draugovės pirmasis susitikimas. Taip prasidėjo skautų istorija Lietuvoje.
Greitai skautų būrelių atsirado ir Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje bei kituose miestuose. Tarpukario Lietuvoje skautų judėjimas tapo itin reikšmingas ir į savo veiklą įtraukė daug vaikų, jaunimo, taip pat ir suaugusiųjų. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą skautų veikla buvo uždrausta. Didelė dalis Lietuvių tuomet pasitraukė į Vokietiją, o vėliau ir į JAV, Kanadą, Australiją bei kt. vietas. Tarp pasitraukusiųjų į kitas šalis buvo ir nemažai skautų, kurie ilgai nedelsę atkūrė skautų veiklą išeivijoje ir visą okupacijos laikotarpį uoliai rūpinosi lietuvybės puoselėjimu.

Skautai Lietuvoje pradėjo atsikurti 1988 m. Nemažai prie to prisidėjo ir išeivijos skautai. Pirmieji atsikūrimo žingsniai buvo nelengvi, tačiau sėkmingi – skautai Lietuvoje aktyviai veikia iki pat šių dienų ir drauge su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu mini ir skautų judėjimo Lietuvoje šimtmetį.
Apie visa tai ir dar daugiau galėsite išgirsti viešoje paskaitoje.

Organizatorius – Šiaulių „Aušros“ muziejus
Rėmėja – Šiaulių miesto savivaldybė
Informaciniai rėmėjai: dienraštis „Šiaulių kraštas“, skaitmeninė spauda „Brukne.lt“, radijo stotis „RS2“.