Naujienos

Atgal

Vienintelis išlikęs portretas, kuriam pozavo Simonas Daukantas, eksponuojamas Šiauliuose

2023-12-05

Šiemet minint istoriko, rašytojo, švietėjo Simono Daukanto 230-ąsias gimimo metines, Šiaulių istorijos muziejuje (Aušros al. 47, Šiauliai) eksponuojamas autentiškas, vienintelis išlikęs S. Daukanto portretas, kuris buvo nutapytas jam gyvam esant. Portretas, atvežtas iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Šiauliuose bus eksponuojamas iki 2023 m. gruodžio 10 d. Muziejuje taip pat pirmą kartą galima išvysti paties S. Daukanto pasidirbintą kėdę bei šiauliečių dailininkų tapytus S. Daukanto portretus.

S. Daukantui dar esant gyvam, 1850 m., jo portretą iš natūros nutapė dailininkas Jonas Zenkevičius (1821–1888). Šį portretą rašytojas, kunigas  Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) surado tik 1901 m. Ketūnų dvare, netoli Kuršėnų. Tai vienintelis žinomas S. Daukanto portretas, tapytas jam pozuojant. Šį kūrinį dailininkas Rytis Valantinas panaudojo ir 100 litų banknote.

S. Daukantas (1793–1864) – istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų, parašęs pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“. Kiti svarbiausi jo mokslo darbai: „Istorija žemaitiška“ (apie 1838 m.), „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (1845 m.). Pasitelkęs būrį talkininkų rinko gimtojo krašto tautosaką, parengė stambius jos rinkinius „Pasakos masių“ (1835 m.) ir „Dainės žemaičių“ (1846 m.). Stengdamasis šviesti savo tautą ir ginti nuo kitų, gausesnių ir galingesnių tautų įtakos, parengė lotynų ir lietuvių kalbų vadovėlius, lietuvių-lotynų ir lenkų-lietuvių kalbų žodynus.

S. Daukantas paskutinius gyvenimo metus praleido Papilėje (Šiaulių aps.), čia ir atgulė amžinojo poilsio. Simboliška, kad minint istoriko 230-ąsias gimimo metines, jo portretas eksponuojamas šiuose kraštuose. Neatsitiktinai pasirinktas ir Šiaulių istorijos muziejus – šiemet po rekonstrukcijos atvėręs ekspozicijų duris, muziejus pasakoja Šiaulių krašto istoriją nuo pirmųjų gyventojų atsiradimo šiuose kraštuose iki nepriklausomos Lietuvos Respublikos paskelbimo 1918 m.
Muziejuje galima išvysti ir kitų muziejinių vertybių, susijusių su S. Daukantu: šiauliečių dailininkų Kornelijaus Užuoto, Kazio Rimto Tarabildos, Bonaventuros Šalčio tapytus S. Daukanto portretus, pirmą kartą eksponuojamą paties S. Daukanto darytą ir naudotą kėdę, kuri saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

Portretus ir krėslą muziejuje galima apžiūrėti nemokamai. Ekspozicijų lankymas – įsigijus muziejaus lankymo bilietą.

Fot. K. Steponavičiūtė.