Naujienos

Atgal

Siūlome darbą Rinkodaros specialistui

2023-04-17

100-metį švenčiantis Šiaulių „Aušros“ muziejus ieško komandos pastiprinimo – Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus Rinkodaros specialisto. Darbo vieta – Šiaulių „Aušros“ muziejaus administracija (Vilniaus g. 74, Šiauliai).

Rinkodaros specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai kaupti, analizuoti ir valdyti informaciją, sudaryti planus, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, informacinius raštus;
 • gebėti dirbti komandoje, būti nešališkas, žinoti tarnybinės etikos normas;
 • gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir vieną iš ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu, pageidautina turėti kitų užsienio kalbų (rusų, lenkų) pagrindus;
 • turėti patirties administruojant internetines svetaines ir socialinius tinklus;
 • gebėti rašyti tekstus, fotografuoti, dirbti grafikos dizaino ir vaizdo įrašų apdorojimo programomis.

Funkcijos:

 • Prisideda skyriaus vedėjui rengiant muziejaus rinkodaros planą, koordinuoja skyriaus veiklą rinkodaros, edukacijos srityse;
 • tiria muziejaus veiklos ir rinkodaros efektyvumą: lankomumo analizė, lankytojų nuomonės, pasitenkinimo tyrimai. Kaupia ir pildo esamų ir potencialių muziejaus reklamos ir informacijos gavėjų duomenų bazę.
 • koordinuoja darbą su turizmo institucijomis: užmezga ir palaiko kontaktus su turizmo agentūromis, organizuoja atvirų durų dienas, viešina turizmo sričiai skirtas paslaugas, dalyvauja turizmo sektorių apimančiuose projektuose, rengia bendradarbiavimo sutartis;
 • kaupia medžiagą, susijusią su edukacine muziejaus veikla: edukacinių užsiėmimų planus ir aprašus, kitą papildomą medžiagą, veda muziejaus edukacinių užsiėmimų lankomumo apskaitą;
 • bendradarbiauja su savivaldybių administracijų Švietimo skyriais ir kitomis švietimo institucijomis, vykdo su jomis bendrus projektus; rengia ir platina joms skirtą informaciją;
 • rengia ir vykdo edukacinio pobūdžio renginius, akcijas ir pan.;
 • rengia ir vykdo projektus, prisideda planuojant ir įgyvendinant skyriaus organizuojamus renginius;
 • administruoja muziejaus internetinę svetainę ir socialiniuose tinkluose esančius muziejaus profilius.

Pareigybės koeficientas – 6 (su galimybe kilti, atsižvelgiant į turimą darbo patirtį).

Norinčius prisijungti prie muziejaus kolektyvo kviečiame CV ir motyvacinį laišką siųsti el. paštu info@ausrosmuziejus.lt iki balandžio 30 d.