Naujienos

Atgal

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje – „Aušros“ muziejaus paroda

2022-02-18

Minint Lietuvos valstybines šventes Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje eksponuojama Šiaulių „Aušros“ muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Žymių Lietuvos šeimų ženklai Šiaulių berniukų gimnazijoje“. Paroda skirta 170-osioms gimnazijos įkūrimo metinėms.

Šiaulių berniukų gimnazijoje mokėsi ir dirbo daug įžymių asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką gimnazijos, Šiaulių ir visos Lietuvos istorijoje. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą – vieną svarbiausių moderniosios Lietuvos valstybės dokumentų. Vasario 16-osios Aktą pasirašė 20 signatarų, net keturi iš jų buvo Šiaulių gimnazijos auklėtiniai: Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis, Jonas Vileišis. Jų vardai aukso raidėmis įrašyti ne tik  Šiaulių gimnazijos, bet ir nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo istorijoje. Su gimnazija susijusi ir daugelio garsių šeimų: Vileišių, Biržiškų, Jakševičių, Venclauskių, Šalkauskių, Zubovų, Janavičių, Sondeckių, Rimkų ir kitų, dažnai net kelių šeimos kartų, istorija, gyvenimas ir veikla. Parodoje pristatomos su gimnazija susijusių garsių šeimų istorijos, jų tarpusavio sąsajos ir reikšmė Šiaulių ir Lietuvos valstybės visuomenei.