Naujienos

Atgal

Šiaulių „Aušros“ muziejus įžengė į jubiliejinius – veiklos 100-mečio – metus

2023-01-25

2023 m. kovo 11 d. bus minimas Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo 100-metis. Ši sukaktis – tai gilių tradicijų ir sukauptos patirties įprasminimas bei pristatymas visuomenei per įvairias veiklas, kurios truks visus 2023-uosius metus.

Atvirumas žengti į priekį, ieškoti naujų krypčių, formų, nebijoti netradicinių sprendimų, įvairovės, atvirai kalbėti, formuoti pokyčius ir kt. muziejaus veiklą lydėjusios savybės padiktavo jubiliejinių metų šūkį – „Šimtą metų atviras“.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus misija – kaupti, saugoti, tyrinėti ir populiarinti Lietuvos paveldo muziejines vertybes – išliko nepavaldi laikui, šiais esminiais principais vadovautasi prieš 100 metų, jie veiklos kryptį rodo ir šių dienų muziejininkų kartai.

1923 m. kovo 11 d., švenčiant pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ 40-metį, Šiauliuose buvo įsteigtas muziejus, pavadintas tuo pačiu vardu. Šiame pavadinime natūraliai buvo užkoduoti pradžios, atsinaujinimo, pakilimo bei šviesos genai, lydėję muziejaus plėtrą. Net sunkiausiais raidos tarpsniais, muziejus nenutraukė savo veiklos, o daugiasluoksnis atvirumas lėmė ryškius veiklos įvykius – „aušras“ – suformavusias muziejų bei vedančias pirmyn.

Atvirumas muziejinės veiklos perspektyvoms darė įtaką muziejaus plėtrai. Tarpukariu Šiaulių „Aušros“ muziejus buvo vienas iš Lietuvos muziejininkystės centrų, o jo steigėjas Peliksas Bugailiškis – muziejininkas-praktikas, teorinių Lietuvos muziejininkystės pagrindų formuotojas. Anuomet muziejus buvo vienas iš lietuviškojo skanseno iniciatorių, plačiai supratęs etnografinio muziejaus sampratą, tarpukariu rengęs etnografines ekspedicijas, per kurias buvo surinkta vertingų etnografinių artefaktų ir kitos medžiagos.

Per 100-metį siekiantį veiklos laikotarpį „Aušros“ muziejus sugebėjo išlaikyti stiprias pozicijas Lietuvos muziejininkystės kontekste, yra vienas iš didžiausių valstybinių muziejų, vienija net 9 padalinius, saugo, tyrinėja ir populiarina istorijos, archeologijos, etnografijos, meno, fotografijos, technikos paveldo (dviračių, vaizdo ir garso atkūrimo prietaisų) ir kt. muziejinės vertybės.

Atvirumas naujovėms padeda pritaikyti naujas raiškos formas muziejinėje veikloje. Šiaulių „Aušros“ muziejus vienas iš pirmųjų Lietuvoje 2000 m. pradėjo organizuoti gyvosios istorijos šventes, 2001 m. įkūrė Restauravimo centrą (dabar – skyrių) – pirmąjį ir vienintelį Šiaurinėje Lietuvos dalyje. 2013 m. įkūrė ŠAM Edukacijos centrą (dabar – Šiaulių istorijos muziejus), kuris buvo toks pirmasis Lietuvos muziejininkystės kontekste. Muziejus buvo pirmasis ir ilgą laiką vienintelis šalyje savo jėgomis organizuojantis tarptautinį Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalį, įvairiapusiškai atskleidžiantį profesionalųjį meną, itin vertinamą miesto bendruomenės, pripažintą reprezentaciniu miesto renginiu.
Atvirumas inovacijoms praplečia muziejaus turinio pasiekiamumą, padeda populiarinti muziejines vertybes ir veiklą. Vykdant Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo nacionalinį projektą, 2010 m. „Aušros“ muziejuje buvo įkurtas Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centras (dabar – skyrius), kuruojantis kultūros paveldo skaitmeninimą regione. Skaitmeninimo srityje „Aušros“ muziejus užima lyderio pozicijas tarp Lietuvos muziejų – 2014 m. muziejaus eksponatų apskaitą perkėlus į LIMIS sistemą, šiandien yra suskaitmeninta daugiau nei 1/3 muziejaus eksponatų, o jų peržiūrų skaičius per metus siekia beveik tris milijonus. Muziejus taip pat yra sukūręs pirmąją Lietuvoje keičiamų parodų salę virtualioje realybėje.
Muziejaus atvirumas bendruomenėms kuria draugišką aplinką ir palaiko miesto pulsą. Istoriškai susiklosčiusių aplinkybių padiktuotas bendradarbiavimas su Šiauliuose gyvavusia gausia žydų bendruomene aktyviai tęsiamas ir šiandien.  Jau ne vienerius metus vyksta ir kartu su asociacija „Karpatai“ organizuojamos ukrainiečių kultūrą pristatančios šventės.

Atvirumas pasauliui, tarptautiškumas išplečia „Aušros“ muziejaus turinio matomumą bei leidžia muziejaus lankytojams Šiauliuose išvysti kitų šalių kūrėjų darbus bei eksponatus. Pirmasis Lietuvos prisistatymas tarptautiniu mastu įvyko Paryžiuje 1937 m., parodoje „Arts et technique dans l avie moderne“ („Menas ir technika šiuolaikiniame gyvenime“). Trys Baltijos valstybės dalyvavo parodoje viename paviljone. Lietuvos paviljone buvo eksponuojamos muziejinės vertybės iš Lietuvos muziejų, tarp jų ir eksponatai iš „Aušros“ muziejaus. Muziejaus eksponatai buvo rodomi ir pasaulinėje parodoje Niujorke 1939 m. Šiandien muziejus yra parengęs ne vieną parodą kartu su kitų šalių muziejais ir institucijomis, muziejaus parodas buvo galima išvysti Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Sakartvele, Ukrainoje.

Šie ir kiti svarbūs muziejaus plėtros bei istorijos įvykiai visus 2023 m. bus pristatomi parodose, renginiuose, virtualiu formatu. Lankytojai bus kviečiami išvysti naujausias „Aušros“ muziejaus padalinių – Šiaulių istorijos ir Fotografijos muziejų – ekspozicijas, susitikti iškilmingame 100-mečio minėjimo renginyje Kovo 11-ąją.
„Aušros“ muziejaus istorija neatsiejamai susijusi su Šiauliais. Tad muziejaus šimtmečiui įprasminti pasirinkta išskirtinė forma – paroda „Šiaulių albumas“ – yra muziejininkų duoklė miestui, atskleisianti jo savastį, kultūrą, dvasią bei pristatysianti patį muziejų ir jo vietą miesto istorijoje. Paroda „Šiaulių albumas“ – išskirtinė savo konceptualumu, turinio apimtimi ir mastu bei netradiciniu vaizdinio pasakojimo scenarijumi. Kaip šeimos albumuose saugome mūsų gyvenimą žyminčias ir įprasminančias šeimos relikvijas, taip ir į šį, parodos forma formuojamą miesto gyvenimo albumą, sugula miesto istorijos momentai, kuriantys jo tapatybės paveikslą. Paroda bus eksponuojama net 7 muziejaus padaliniuose, pristatoma miesto erdvėse.
Jubiliejiniai renginiai taip pat kvies dalyvauti teminėse edukacijose, XX tarptautiniame Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalyje, Fotografijos muziejaus jubiliejinėse veiklose, Europos muziejų naktyje ir kituose „Aušros“ muziejaus šimtmečiui dedikuotuose renginiuose ir parodose.


 
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS ŠIMTMEČIO RENGINIAI:

Šiaulių istorijos muziejaus ekspozicijos atidarymas ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus 100-mečio minėjimas, Šiaulių istorijos muziejus, 2023-03-11.

Paroda „Šiaulių albumas“ muziejaus padaliniuose:
Fotografijos muziejaus Galerija (2023-02-16–2023-05-14). Plačiau >>>
Šiaulių istorijos muziejuje (2023-03-17–2023-06-19). Plačiau >>>
Venclauskių namuose-muziejuje (2023-03-17–2023-06-19). Plačiau >>>
Chaimo Frenkelio viloje-muziejuje (2023-03-17–2023-06-19). Plačiau >>>
Fotografijos muziejaus Studija (2023-03-24–2023-05-19). Plačiau >>>
Žaliūkių malūnininko sodyboje-muziejuje (2023-03-24–2023-12-30). Plačiau >>>
Dviračių muziejuje (2023-03-24–2023-12-30). Plačiau >>>
Radijo ir televizijos muziejuje (2023-03-24–2023-12-30). Plačiau >>>
Paroda „Šiaulių albumas“ miesto erdvėse:
Prisikėlimo aikštė, 2023-03-11–2023-06-19. Plačiau >>>
Gaidžio laikrodžio aikštė, 2023-03-11–2023-09-17. Vlado Mikalausko fotografijų paroda „Šiauliai. Vilniaus gatvė“. Plačiau >>>

Fotografijos muziejaus 50-mečio jubiliejui skirta paroda „Muziejus. Fotografija. Laikas“, Fotografijos muziejus, 2023-05-25–2023-10-01.

Fotografijos muziejaus 50-mečio minėjimas, ekspozicijos „Laisvę fotografijai!“ pristatymas, Fotografijos muziejus, 2023-05-25.

Europos muziejų naktis, visi Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniai, 2023-05-13.

Edukacinė paroda „Šiauliai ir modernizmas: pažink, kurk, žaisk“, Šiaulių istorijos muziejus, 2023-06-30–2023-09-10.

Fotografijų paroda „Tasmanija – šiauliečio fotografo ir keliautojo Olego Truchano sala“, skirta O. Truchano 100-mečiui, Venclauskių namai–muziejus, 2023-06-30–2023-09-30.

XX tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis, Chaimo Frenkelio vila-muziejus, 2023-07-06–2023-08-31.

Šiauliečių dailininkų plenero darbų paroda, Chaimo Frenkelio vila-muziejus, 2023-07–2023-11-30.

Paroda „Vladas Putvinskis-Pūtvis: tarp idėjų ir realijų“, skirta Vlado Putvinskio metams, Venclauskių namai, 2023-10-12–2024-01-15.

Paroda „Vladas Putvinskis istorinės atminties objektyve“, skirta V. Putvinskio metams, Fotografijos muziejus, 2023-10-12–2024-02-01.

Paroda „Kolekcijų pėdsakais“ iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių, Chaimo Frenkelio vila-muziejus ir Šiaulių istorijos muziejus, 2023-11-15–2024-02-01.