Naujienos

Atgal

Šiaulių „Aušros“ muziejus įsigijo unikalią liaudies skulptūrų kolekciją

2018-11-27

Šiais metais, pirmą kartą per 95-erius veiklos metus, Šiaulių „Aušros“ muziejus įsigijo gausiausią kryždirbystės paveldo kolekciją. Ją sudaro 89 eksponatai, kainavę 51 800 Eur. Projektą  „Senosios lietuvių  liaudies skulptūros kolekcijos įsigijimas“ finansavo  Lietuvos kultūros taryba.

Jau XIX a. pab. liaudies skulptūrų paminklai greta religinės ir paprotinės reikšmės įgijo ir nacionalinio simbolio statusą. 2001 m. UNESCO Lietuvos kryždirbystę įtraukė į nematerialių pasaulio paveldo objektų sąrašą, t. y. pripažino pasauliniu nematerialaus paveldo šedevru. Žinant, kiek mažai šių vertybių liko viešojoje erdvėje, įsigyta kolekcija itin vertinga nacionaliniu mastu.

Kolekciją sudaro medinės skulptūrėlės ir mažoji architektūra (koplytėlės ir stogastulpių dalys, altorėliai). Kai kurios skulptūrėlės datuotos: vienos 1804, 1907 m., kitos XIX a. pab.–XX a. pr. Žinomi jų autoriai-dievdirbiai: Kazys Varnelis, Augustinas Potockis, Vincentas Tverskis ir kt., manoma Juozapas Piaulokas. Kaip žinia, Kazys Varnelis – išeivijos dailininko Kazio Varnelio (1917–2010) tėvas. Iš meistrų žymiausias, išsiskiriantis dievdirbys – Augustinas Potockis (1852–1945), garsėjęs Telšių, Luokės, Pavandenės, Janapolės, Upynos, Tryškių, Užvenčio apylinkėse.

Įsigytoje kolekcijoje daugiausia kryžių su Nukryžiuotuoju, yra Pietų, Rūpintojėlių (bene labiausiai mėgtų, bet retai išlikusių), Švč. Mergelės Marijos skulptūrėlių, šventųjų, iš kurių išsiskiria Šv. Jurgio kompozicijos, bei angelų. Kryžių su Nukryžiuotuoju eksponatų grupė simboliškai susišaukia su Kryžių kalnu ir išryškina nukryžiavimo prasmes mūsų tautai. Išskirtinis ir pastatomas kryžius, datuotas 1804 m., kurio kompozicijoje išryškinta knyga-maldaknygė. Didelė vertybė ir koplytėlės – „dievukų nameliai“. Iš jų išimtos skulptūros praranda visumos kontekstą ir prasmę, o mažoji architektūra sudaro visumą.

Kolekcija unikali tuo, kad skulptūros surinktos iš visos Lietuvos, todėl rinkiniuose atsispindės regioniniai skirtumai: Žemaitijos liaudies skulptūra monumentalesnė, primityvesnė, santūresnė, o Aukštaitijos liaudies skulptūrai būdingas išilgintų formų, smulkių detalių išryškinimas.

Įsigyta kolekcija reikšmingai papildo „Aušros“ muziejuje saugomą liaudies skulptūrų rinkinį, kuris yra vienas iš gausiausių ir vertingiausių Lietuvoje. Jį sudaro 1 076 eksponatai, kurių didžioji dalis buvo sukaupta 1930–1935 m. per etnografines ekspedicijas.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) dėka šios vertybės tapo prieinamos plačiajai visuomenei. Eksponatus galima apžiūrėti sistemoje adresu www.limis.lt

Kolekcijos įsigijimas – svarbus žingsnis, formuojant atvirų fondų ekspozicijas Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centre (Aušros al. 47). Planuojama, kad po pastato rekonstrukcijos čia bus atviros saugyklos, skirtos parodyti muziejuje saugomų eksponatų gausą ir įvairovę.