Naujienos

Atgal

Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinius papildė Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijos eksponatai

2021-06-11

2020 m. rudenį Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinius papildė nauji eksponatai iš Zokniuose įsikūrusios Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijos.
Dar 2019 m., vykdant KOP Aviacijos bazės infrastruktūros plėtros projektą, šioje vietoje buvo aptikti iki tol nežinomi palaidojimai. 2020 m. pavasarį ir vasarą čia buvo atlikti detalieji archeologiniai tyrimai, vadovaujami archeologės Ingridos Čičiurkaitės. Tyrimų metu rastos 96 masinės ir pavienių kapų duobės, kuriose ekshumuoti 728 palaikai. Antropologiniai tyrimai parodė, jog duobėse buvo užkasti 15–50 metų amžiaus vyrai. Mirusieji palaidoti netvarkingai,  kai kurie – su karinių uniformų ir ekipuotės elemenatais, iš kurių nuspręsta, kad tai – Antrojo pasaulinio karo belaisvių laidojimo vieta. Belaisviai 1941–1944 m. dirbo atstatant sugriautą aerouostą, krovė vagonus, mažomis grupėmis dirbo žemės ūkio darbus pas ūkininkus.
Mažiau nei pusė karo belaisvių buvo palaidoti su identifikavimo žetonais. Prie palaikų rasta 52 karių identifikacinės kapsulės ir 225 kario belaisvio identifikaciniai žetonai, kuriuose iškalti lagerio ir belaisvio numeriai. Kapavietėse aptikta aprangos detalių, avalynės, diržų. Be sovietinių sagų su žvaigžde, yra ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos kariuomenių uniforminių sagų. Daug asmeninių daiktų – tai odinės piniginės su sovietinėmis kapeikomis ir Vokietijos reichspfeningiais, keletas laikrodžių, kompasas, pieštukai, veidrodėliai, šukos, cigarečių kandikliai, pypkė, nemažai gertuvių, aliuminių puodelių, peilių ir šaukštų. Išsiskyrė įrankiai su asmeniniai įrašais. Ant vienos gertuvės kirilica užrašytas vardas „BACЯ“, ant aliuminių šaukštų įrašai „MAMED
MVM“ ir „ ШАРИП“. Rastos trys ikonos ir stačiatikių kryželiai, medalikėliai su lenkiškais ir lotyniškais užrašais.
Šiauliuose žinoma ne viena vieta, kur buvo laidojami karo belaisviai – tai Senųjų kapinių stačiatikių dalies pietrytinis šlaitas, taip pat kapinės Vaidoto ir Liejyklos gatvėse. Tuo tarpu apie pačias Antrojo pasaulinio karo belaisvių stovyklas Šiauliuose iki šiol yra mažai žinoma. Eksponatai iš karo belaisvių palaidojimo vietos Šiaulių „Aušros“ muziejuje bus saugomi kaip vientisa kolekcija, atspindinti karo belaisvių buitį, gyvenimo sąlygas, suteiks papildomos informacijos apie karo metų Šiaulius.