Naujienos

Atgal

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus rinkiniai papildyti vertingomis ir unikaliomis muziejinėmis vertybėmis

2023-09-05

2023 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus Lietuvos kultūros tarybos programos „Atminties institucijos: kultūros vertybių įsigijimas“ konkursui pateikė projektą „Lietuvos ir Šiaulių krašto istorijai reikšmingų kultūros vertybių įsigijimas“. Gavus dalinį finansavimą, buvo įsigyti trys vertingi ir unikalūs leidiniai.
      
Įsigytos vertybės – unikalūs ir reti leidiniai (1680–1830), kuriuose minima Lietuvos ir Žemaitijos istorija, Lenkijos ir Lietuvos valstybės politinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas. Šios knygos praturtino kryptingai kaupiamą muziejaus senųjų ir pačių vertingiausių leidinių kolekciją. Šiuo metu spaudinių rinkinyje yra saugoma 150 knygų, išleistų iki 1861 m.

Knygoje „Politische Betrachtungen uber die innre Staatsverwaltung von Pohlen“ nagrinėjamas Lenkijos ir Lietuvos valstybės irimas bei galimybės normalizuoti politinį gyvenimą. Knygotyrininko doc. dr. T. Petreikio teigimu, buvo du 1773 m. ir 1776 m. knygos leidimai. Jos autorystė nėra žinoma, tačiau yra prielaida, kad autorius gali būti rašytojas, filosofas Volteras (1694–1778). Išleista 1776 m., Leipcige, Vokietijoje.

KnygaVenator, Johann Caspar. Historischer Bericht vom Marianisch-Teutschen Ritter-Orden... tai vienintelis Lietuvoje žinomas egzempliorius. Knygoje prūsų pastoriaus Johano Kasparo Venatoriaus (1660–1684) parašyta Vokiečių ordino įkūrimo bei žygių Lietuvoje, Žemaitijoje, Livonijoje istorija. Joje minimas Vilnius, Kaunas, Pilėnų tragedija, aprašyta didžiųjų kunigaikščių Vytenio, Gedimino, Algirdo, Vytauto, Žygimanto Augusto veikla. Knygoje dažnai minimas Vilnius (senąja vokiečių kalba – Wilde, išvertus iš vok. k. „laukinis“), Kaunas (Cauna), išsamiai aprašyta pirmųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytenio, Gedimino, Algirdo, Vytauto, Žygimanto Augusto veiklos istorija, Pilėnų (vok. k. Pullen) tragedija ir t. t. Knyga iliustruota, kitose leidiniuose nepublikuotomis XVII a. vario graviūromis, kuriose vaizduojamos ordino įkūrimo scenos ir herbai. Knyga išleista vokiečių kalba, Niurberge, Vokietijoje, 1680 m.

Trečioji knyga „Sammlung Alter und Neuer Lieder für das Königreich Preußen mit erbaulichen Gebeten und nöthigen Registern. Konigsberg, 1830“ – tai senų ir naujų giesmių rinkinys Prūsijos karalystei su ugdomosiomis maldomis ir reikalingais registrais. Rinkinyje publikuotos sekmadienio ir švenčių giesmės, taip pat – katekizmo, mokomosios, guodžiančios, giesmės apie tikėjimą, pareigas, viltį. Išleista Karaliaučiuje (Kionigsbergas), Prūsijoje, 1830 m.

Įsigytos vertybės turi išskirtinę svarbą Lietuvos ir krašto istorinei atminčiai žadinti, praeities paveldo atpažinimui ir jo aktualinimui, išsaugojimui ir puoselėjimui.