Naujienos

Atgal

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos ir Istorijos skyrių rinkiniai papildyti vertingais ir unikaliais eksponatais

2022-12-05

2022 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus Lietuvos kultūros tarybos programos „Atminties institucijos: kultūros vertybių įsigijimas“ projektų konkursui pateikė projektą „Lietuvos ir Šiaulių krašto istorijai reikšmingų kultūros vertybių įsigijimas“. Gavus dalinį finansavimą, buvo įsigytos 229 muziejinės vertybės.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinio – Fotografijos muziejaus – meninės fotografijos rinkinį papildė trijų postmodernizmo, konceptualiosios fotografijos atstovų, Giedriaus Liago (g. 1967), Sauliaus Paukščio (g. 1964) ir Arūno Kulikausko (g. 1959) kūrinių, sukurtų XX a. 9 deš., kolekcija. Šių menininkų kūrybines biografijas sieja paskutinįjį sovietmečio dešimtmetį Kaune veikusios neformalios „Plėšriųjų“ grupės veikla, tapusi išskirtiniu reiškiniu šiuolaikinėje Lietuvos fotografijoje. Šį menininkų kūrybos laikotarpį įsigyta kolekcija, kurią sudaro 31 G. Liago kūrinys, 46 S. Paukščio kūriniai ir 32 A. Kulikausko kūriniai.

Pastaraisiais metais Fotografijos muziejuje nuosekliai pristatoma konceptualioji Lietuvos fotografija, kaupiama jos atstovų kūrinių kolekcija (surengtos „Plėšriųjų“ grupės narių G. Stulgaičio, A. Kulikausko, G. Liago parodos, pristatyta R. Pačėsos kūryba, į muziejaus kolekciją įsigyta šių autorių kūrinių, išleisti leidiniai (G. Liago „Liagalizacija“, G. Stulgaičio „Fotografija“, R. Pačėsos „Shtai“ ir kt.), surengta teminių parodų. Taigi, dėmesys G. Liago, S. Paukščio ir A. Kulikausko darbams yra neatsitiktinis, nuosekliai pratęsia pasirinktą muziejaus rinkinio formavimo kryptį ir prioritetus, apspręstus šiandienos muziejaus parodinės ir leidybinės veiklos bei ekspozicijos temų.    

Istorijos skyriaus rinkiniuose kryptingai renkamos kultūros vertybės, atspindinčios Šiaulių krašto ir miesto istoriją, svarbius miesto gyvenimo momentus, didžiuosius istorinius įvykius, kaupiama medžiaga apie iškilias asmenybes, turėjusias įtakos ne tik Šiaulių kraštui, bet ir Lietuvos istorijai.

Įsigyta apdovanojimo taurė „Mėmelis-Tilžė“ – vienetinė, unikali vertybė, skirta istoriniam ir atmintinam įvykiui – dviračių lenktynėms 1893 m. Manoma, kad laimėtojas važiuodamas nuo dabartinės Klaipėdos link Tilžės dviračiu, galėjo aplankyti šioje atkarpoje esančius miestelius – Priekulę ir Pagėgius. Ši taurė papildys ŠAM Technikos istorijos rinkinį bei vienintelio Lietuvoje Dviračių muziejaus ekspoziciją, kurioje atspindėta dviračio raida nuo jo išradimo iki šių dienų. Ekspozicijoje dviratis pristatomas ne tik kaip viena seniausių ir populiariausių susisiekimo priemonių, bet ir kaip pasaulyje populiaraus dviračių sporto priemonė.

Istorijos skyriaus rinkinius papildė Vlado Čižausko (1888–1970), įkūrusio tarpukariu Šiauliuose vienas didžiausių Lietuvoje bažnytinių reikmenų dirbtuves, archyvas – bažnyčių altorių ir interjerų dekoro eskizai, brėžiniai, projektai, veiklos dokumentai – sutartys, firminiai blankai ir vokai, smulki korespondencija (119 vnt.). V. Čižausko archyve surinkta tik originali medžiaga – ranka piešti ir spalvinti altorių projektai, bažnyčių interjero dekoro eskizai, brėžiniai, darbų užsakymo sutartys, korespondencija. V. Čižauskas 1922 m. Šiauliuose įkūrė dirbtuves pavadintas „Pirmąja tapybos, dailės ir bažnytinių darbų dirbtuve Lietuvoje“ (Tilžės g. 126, Šiauliai). Jos buvo žinomos ne tik Šiauliuose, bet visoje Lietuvoje. V. Čižausko indėlis į XX a. Lietuvos bažnyčių puošybos istoriją – didžiulis. Įsigytos vertybės turi išskirtinę svarbą šio daug Lietuvos kultūrai ir Šiaulių miestui nuveikusio žmogaus gyvenimo ir veiklos atskleidimui. Jos svarbios Šiaulių miesto istorinei atminčiai žadinti, praeities paveldo atpažinimui ir jo aktualinimui, išsaugojimui ir puoselėjimui.

Šiais metais įsigytos vertybės Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) dėka taps prieinamos plačiajai visuomenei.

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Odeta Stripinienė, tel. (8 41) 52 69 30 ir Fotografijos skyriaus vedėja Vilija Ulinskytė-Balzienė, tel. (8 41) 52 43 96.