Naujienos

Atgal

Sausio 13-ajai atminti – virtuali galerija „Transliacija (Ne)nutraukiama!“

2021-01-12

Minėdamas apgintos Laisvės 30-metį, Šiaulių „Aušros“ muziejus suskaitmenino savo rinkiniuose saugomas istorines vertybes, menančias lemtingus 1991 m. sausio įvykius, ir papildęs jas medžiaga iš privačių archyvų, parengė virtualią Sausio 13-osios atminimui skirtą parodą „Transliacija (Ne)nutraukiama!“.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir jo padalinio – Fotografijos muziejaus – interneto svetainėse publikuojamoje virtualioje galerijoje „Transliacija (Ne)nutraukiama!“ lankytojai gali susipažinti su 1991 m. sausio įvykių fotografijomis, filmuota medžiaga, dokumentais, plakatais, piešiniais, spauda ir kita muziejaus fonduose sukaupta istorine medžiaga, liudijančia Lietuvos laisvės dvasią ir pergalę prieš sovietų okupaciją. Viliamės, kad istorinių įvykių liudijimai žadins visuomenės atminį apie Lietuvos žmonių ryžtą ir susitelkimą tomis lemtingomis dienomis. Kai kam istorinėse fotografijose ar vaizdo medžiagoje galbūt pavyks surasti save ar savo artimuosius, prieš 30 metų stovėjusius laisvės sargyboje.

 Tarp atmintinų Sausio 13-osios eksponatų – šiauliečių fotografų – Vaidoto Kisielio, Antano Dilio, Jono Tamulio, Romualdo Struogos, Rolando Parafinavičiaus ir kt. autorių – fotografijos apie protesto mitingus Saulės laikrodžio aikštėje ir prie Šiaulių miesto savivaldybės, apie Sausio 13-osios akimirkas Vilniuje, Kaune, sovietų agresijos aukų laidotuves, parlamento gynybą. Galerijoje pateikiama anuomečių įvykių liudininkų – Algirdo Kulikausko, Laimučio Gudinavičiaus – filmuota medžiaga. Atskiru pasakojimu pristatomas šiauliečio verslininko ir visuomenininko Antano Žiulpos Sausio 13-osios naktį darytas televizijos transliacijos įrašas, kuriame  užfiksuoti televizijos reportažai iš televizijos studijos Kaune, Šiaulių televizijos bokšto, JAV telekompanijos Sky News, Latvijos televizijos, įvairių Rusijos televizijų kanalų, filmuoti kadrai iš įvairų Lietuvos miestų.

Mu­zie­juje saugoma jaudinanti 1991 m. sausio mėn. šiauliečių sukurtų pla­ka­tų, skel­bi­mų, piešinių  kolekcija. Mitinguose naudoti plakatai ir skelbimai kabėjo prie Šiaulių miesto savivaldybės, kur buvo ir daugybė sovietinių dokumentų. Protestuojant prieš sovietinę agresiją jie buvo suverti ant geležinių virbų, vėliau, kaip istoriniai reliktai, pateko į muziejų. Vienas iš kabėjusių piešinių – šiauliečio, pasirašiusio „Juozas Januškevičius, 7 klasė“. Jame vaizduojama lietuvaitė, stovinti prieš sovietinį tanką. Šiaulių „Aušros“ muziejus surado piešinio autorių ir paprašė jo prisiminti tas atmintinas dienas. Virtualioje galerijoje bus eksponuojama ir daugiau piešinių – galbūt atsiras ir jų autorių.

Įdomūs ir informatyvūs Sausio 13-osios liudijimai – 1991 m. sausio mėn. spaudos numeriai, kuriuose aprašyta sovietų agresija Vilniuje, Kaune, Šiauliuose: specialusis laikraščio „Laisva Lietuva“ 1991 m. sausio 12 d. numeris, kurį išleido įvairių Lietuvos laikraščių leidėjai, specialusis 1991 metų sausio 13 dienos „Šiaulių laikraščio“ numeris, kurio leidėjais buvo dienraščiai „Šiaulių naujienos“ ir „Šiaulių kraštas“ ir kt. tų dienų spaudos pavyzdžiai.

Sausio įvykiai paspartino ir Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos kūrimąsi – 1991 m. sausio 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymas. Galerijoje rodomi ir Šiaulių savanorių pirmosios kuopos vado Antano Kliunkos perduoti dokumentai, liudijantys apie Savanorių Šiaulių rinktinės Šiaulių kuopos formavimąsi. Šiaulių kuopos savanoriai buvo aktyvūs Lietuvos parlamento, televizijos bokšto ir kitų objektų  gynėjai.

Su jauduliu prisimenami ir tarptautinį muziejininkų solidarumą liudijantys ženklai. Nuo 1989 m. „Aušros“ muziejaus darbuotojai palaikė draugiškus ryšius su Lenkijos Vloclaveko miesto istorijos muziejaus kolegomis. Po 1991 m. sausio įvykių – netikėtai, nieko nepranešę, Lenkijos muziejininkai, sujaudinti 1991 m. sausį vykusios sovietinės agresijos įvykių, siuntė kolegoms į Šiaulius siuntinius su būtiniausiais maisto, buities produktais. „Aušros“ muziejaus rinkiniuose saugomos siuntinių deklaracijos liudija, kad solidarumas, nesvarbu kokia forma, jaudina, stiprina tautų vienybę, draugystę.

Parodos nuorodos: