Naujienos

Atgal

Pelikso Bugailiškio premija – už viso gyvenimo nuopelnus

2020-06-11

2020 m. birželio 9 d. Šaukėnų kultūros ir amatų centre, kuriame įsikūręs ir Šaukėnų kraštotyros muziejus, šio muziejaus įkūrėjai Elenai Burdulienei buvo įteikta 2020 m. Pelikso Bugailiškio premija. Premija paprastai įteikiama Kovo 11-ąją – muziejaus įkūrimo dieną. Šalyje įvedus visuotinį karantiną, premijos įteikimas buvo atidėtas. Premiją laureatei įteikė Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. Laureatę sveikino Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Egidijus Ūksas, administracijos direktorius Stays Jakubauskas, Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis, Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, Šaukėnų bendruomenės atstovai.
Lietuvos garbės kraštotyrininkei E. Burdulienei premija paskirta už ilgametį kraštotyros darbą, Šaukėnų kraštotyros muziejaus įkūrimą, kultūros ir gamtos paveldo puoselėjimą. E. Burdulienė gimė 1928 m. Skaudvilės vlsč. Tauragės apskrityje. Mokėsi Skaudvilės pradžios mokykloje, Švėkšnos gimnazijoje, Klaipėdos mokytojų institute, kur įgijo biologijos mokytojos kvalifikaciją. Nuo 1950 iki 1991 m. Šaukėnų (Kelmės r.) vidurinėje mokykloje mokė biologijos, zoologijos, gamtos mokslų.
Visą gyvenimą šalia tiesioginio darbo E. Burdulienė didžiąją savo laiko dalį skyrė gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimui. Mokė vaikus kulinarijos ir rankdarbių, 1977 m. išleido rankdarbių knygą „Sau ir svečiui“. Vadovavo mokyklinei girininkijai, rengė „Miško šventes“ ir kitus masinius renginius gamtos apsaugos tema. Ištisas savaites praleisdavo su mokiniais Juodlės miške. Prie Juodlės ežero buvo įkūrusi miško muziejų, surinko vertingos medžiagos apie Juodlės miško gyvąją gamtą, pateikė duomenų apie kai kurias saugomas gyvūnų rūšis, inkilus ir jų gyventojus.
Nuo 1999 iki 2018 m. buvo Kelmės krašto muziejaus filialo – Šaukėnų kraštotyros muziejaus muziejininkė. Šis muziejus įkurtas jos iniciatyva asmeninių kolekcijų pagrindu. Ypatingai gausios ir vertingos E. Burdulienės sukauptos etnografinių eksponatų ir Šaukėnų krašto fotografijų kolekcijos. Muziejuje įrengta ir dvarų ekspozicija. E. Burdulienė parengė kraštotyrinių darbų ir publikacijų Šaukėnų apylinkių etninės kultūros ir istorijos temomis. Ekspedicijų metu užrašinėjo ir vaizdajuostėse su pagalbininkais fiksavo informaciją apie nykstančius ir išnykusius Šaukėnų seniūnijos kaimus, sukūrė edukacinį filmą apie Užgavėnių papročius Šaukėnų apylinkėse. E. Burdulienė – daugelio Kurtuvėnų regioninio parko metraščio „Kurtuva“ bei istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ publikacijų autorė. Straipsniuose ji aktualizavo gamtos ir kultūros paveldą. Ji taip pat yra Šaukėnų miestelio masinių renginių iniciatorė ir organizatorė. E. Burdulienės puoselėjimas kraštotyros muziejus yra Šaukėnų miestelio kultūros židinys, svarbus visame Kelmės rajone. Asmenine iniciatyva įkurtas muziejus tapo savivaldybės institucijos – Kelmės krašto – muziejaus padaliniu.
E. Burdulienės darbas ir visuomeninė veikla yra įvertinti: 1966 m. ji buvo pripažinta liaudies švietimo pirmūne, 1971 m. – gamtos apsaugos draugijos žymūne, 1978 m. tapo šios draugijos  Garbės nare. Už aktyvią veiklą tyrinėjant Šaukėnų krašto etninę kultūrą ne kartą buvo apdovanota Kelmės rajono savivaldybės mero padėkos raštais. E. Burdulienei pirmajai Kelmės rajone suteiktas „Metų savanorio“ vardas, 2005 m. – Lietuvos garbės kraštotyrininko vardas, 2006 m. ji buvo apdovanota Šiaulių apskrities viršininko administracijos garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“, 2011 m. įteiktas Kelmės rajono tarybos garbės ženklas „Už nuopelnus Kelmės rajonui“.

Fot. V. Gundajevo