Naujienos

Atgal

Paroda „Šalkauskių giminės fotoarchyvai – aversai ir reversai“

2021-03-11

Restauruotose Venclauskių namuose (Vytauto g. 89, Šiauliai) eksponuojama dailininko Vaidoto Žuko parengta paroda „Šalkauskių giminės fotoarchyvai – aversai ir reversai“.
Ši paroda pasirinkta ne atsitiktinai – Šalkauskių ir Venclauskių šeimos buvo artimos, jas siejo bendra politinė, kultūrinė veikla. Glaudžiausias ryšys buvo tarp Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių bei Kazio ir Vandos Šalkauskių šeimų. K. Venclauskis ir K. Šalkauskis buvo ne tik kolegos teisininkai, bet ir geri bičiuliai.

Parodoje per fotografijas atskleidžiama kelių kartų Šalkauskių giminės istorija. XIX a. pab.–XX a. I pusės fotografijos liudija Lietuvos šviesuolių, politikos, kultūros, visuomenės veikėjų Šalkauskių gyvenimus. Šiauliuose įsikūrusi Julijono Šalkauskio (1849–1933) šeima buvo viena iš tų šeimų, kurios klojo miesto kultūros pamatus. Pats Julijonas Šalkauskis dar 1905 m. buvo išrinktas Šiaulių burmistru ir šias pareigas ėjo iki 1915 m., kol  užklupo Pirmasis pasaulinis karas. Po karo jis padėjo atsikurti nepriklausomai miesto savivaldai bei aktyviai dalyvavo joje. Jolijonas su žmona Barbora Goštautaite (1864–1947) užaugino gausią – 9 vaikų – šeimą. Du iš jų tapo profesoriais. Tai – Kazys Šalkauskis (1885–1960) – garsus teisininkas, pedagogas, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų profesorius ir Stasys Šalkauskis (1886–1941) – pedagogas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, vėliau – rektorius; vienas ryškiausių lietuvių filosofų.

Parodos kuratorius V. Žukas nusprendė ne tik papasakoti Šalkauskių giminės istoriją, bet kartu atskleisti ir XIX a. pab. – XX a. I pusės fotografijos kultūrą. Tad parodoje lankytojai išvys ne tik įdomiausias Šalkauskių fotografijas, bet ir jų autorių stilius – aversus ir reversus.

Paroda eksponuojama iki 2021 m. gegužės 30 d.

Lankantis muziejuose privalu laikytis nustatytų apsaugos reikalavimų. Vyresni nei 6 metų asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Lankytojai privalo prie kasų, prie įėjimo į muziejų bei muziejaus viduje laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito, išskyrus vienos šeimos narius ar vieno namų ūkio narius. Muziejuje negali lankytis asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai.

Muziejuje vienu metu gali lankytis ribotas lankytojų skaičius, kuris apskaičiuojamas pagal muziejaus plotą, todėl esant maksimaliam leistinam muziejaus lankytojų skaičiui, muziejaus darbuotojas gali neįleisti naujų lankytojų bei paprašyti palaukti lauke.

Informacija tel. (8 41) 52 43 97.

Reportažas apie parodą LRT televizijoje čia>

Fotografijoje: Venclauskiai ir Šalkauskiai Palangoje, 1930 m.

Iš kairės stovi: pirma – Vanda Šalkauskienė, antras – Kazimieras Venclauskis, trečia – Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė, ketvirtas – Kazys Šalkauskis.