Naujienos

Atgal

Venclauskių namuose-muziejuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – minėjimas

2023-02-15

2023 m. vasario 16 d.Venclauskių namuose-muziejuje (Vytauto g. 89, Šiauliai) vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – minėjimas. Doc. dr. Jonas Sireika skaitė viešą paskaitą „Šiauliečiai – moderniosios Lietuvos kūrėjai“. Susirinkę galėjo apžiūrėti fotomenininko Stanislovo Žvirgždo parodą „Lietuvos peizažai“. Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniai buvo lankomi nemokamai, Fotografijos muziejuje pradėjo veikti įžanginė paroda „Šiaulių albumas“.

Venclauskių namuose-muziejuje viešą paskaitą skaitė šiaulietis dr. Jonas Sireika – ilgametis Šiaulių universiteto (dabar – VU Šiaulių akademija) dėstytojas, išugdęs ne vieną istorikų kartą, parengęs ir išleidęs daug leidinių miesto istorijos temomis, ilgus metus paskyręs miesto istorijos tyrinėjimams.

Paskaitoje „Šiauliečiai – moderniosios Lietuvos kūrėjai“ buvo kalbama, kaip veikė žymūs šiauliečiai 1918–1940 m., įgyvendindami tautos valią išreiškiantį 1918 m. Vasario 16-osios Aktą. Dėmesys bus atkreiptas į teisininkų, visuomenės veikėjų – Stasio Lukauskio ir Kazimiero Venclauskio, Pelikso Bugailiškio, inžinieriaus ir visuomenininko Vaclovo Bielskio, burmistrų Juozo Orlauskio, Jackaus Sondeckio ir Juozo Valančiaus, kunigo Julijono Jasinsko – veiklą, kuriant modernų, europietišką, savitą veidą turintį miestą, taip pat atnaujinant visą šalį. Kaip sako pats lektorius: „Pranešimo šūkis yra pasaulinio garso lietuvių mokslininko Algirdo Juliaus Greimo mintis apie Pirmosios Lietuvos Respublikos laikų Šiaulių savitumą, jų iškilius, kaip jis išsireiškė – „didelius žmones ir savą mitologiją“. Norėdamas sudominti auditoriją, ketinu pateikti dar nežinomų, ar galbūt labai mažai kam žinomų faktų apie K. Venclauskio, V. Bielskio ir  J. Jasinsko asmenybes“.

Po paskaitos, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, vedė ekskursiją Venclauskių namų-muziejaus ekspozicijoje. 

Kitame  Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje – Fotografijos muziejuje – vasario 16 d. pradėjo veikti įžanginė parodos „Šiaulių albumas“ ekspoziciją. Kovo 11 d. ši paroda atsidarys visuose „Aušros“ muziejaus padaliniuose, minint muziejaus 100 metų įkūrimo sukaktį. Daugiau informacijos apie parodą – https://i.fotomuziejus.lt/dZIQK

Paroda „Šiaulių albumas“ – tai bandymas permąstyti miesto tapatybę, apibendrinti praeities kartų ir šiandienos tyrėjų įžvalgas ir miesto temai dedikuotas Šiaulių „Aušros“ muziejaus eksponatų kolekcijas. Parodų erdvėse atsispindės miesto istorijos momentai, kursiantys jo tapatybės paveikslą. Besikeičiantis laikas pakeičia ir miesto veidą, įneša naujų štrichų, ištrina senus, bet miesto esmė, jo dvasia, išlieka. Ji formuoja miestiečių savimonę, tradicijas, kartais prasiveržia netikėtais pavidalais ir ženklais. Parodoje pabandyta įžiūrėti šią laikui nepavaldžią miesto šerdį, surasti jos būties įrodymus, atskleisti, kaip ji lemia miesto ir jo gyventojų likimą. Paroda nuo kovo 11 d. bus eksponuojama 7 muziejaus padaliniuose, pristatoma miesto erdvėse – Prisikėlimo aikštėje ir šalia laikrodžio „Gaidys“.

Fot. E. Tamošiūnas.